2012. február 20., hétfő

Hogy nem lettem érettségi tétel?

Amikor nekifogtam ezeknek az emlékezéseknek, megfogadtam, csak azokról írok, akikről jót írhatok. Szerencsére ők vannak többen: úgy alakult, hogy kiadói pályámon – de az élet más területein is – inkább barátokat gyűjtöttem az évtizedek során, s csak néhány ellenséget és rosszakarót. Igaz, ők viszont – mint Kuczka Péter – fajsúlyosak voltak. Az is természetes, hogy jó szívvel gondolok azokra, akik egyengették pályámat, munkát adtak, s ennyi évtized távlatából is kifejezem irányukban hálámat és tiszteletemet. Amit előző bejegyzésben a „tarkafedelű magazinok uráról” írtam, inkább a szabályt erősítő kivétel. Tény: az illető nem arról volt híres, hogy tisztességgel bánt volna irodalmi napszámosaival, vagy hogy rendesen megfizette volna őket.  És nem bánt valami nagy respektussal a hozzá került kéziratokkal sem. Jogász létemre neki köszönhettem életem első nyertes szerzői jogi perét: örömömet azonban nagyban csökkentette, hogy bár én magam voltam a pernyertes felperes, sem a bíróság által megítélt kártérítésnek, sem az elégtételre kötelezésnek nem sikerült érvényt szerezni soha. Ami azonban igazából fájt, az a művemen tett erőszak volt. Ez az, amit nem tudtam neki később sem megbocsátani.

A siófoki Szállodasor a nyolcvanas évek derekán
Bárki bármit mond, igazából és lelke mélyén minden ponyvaszerző, magának sem megvallva a Magas Irodalom után vágyakozik. Az ember elképzeli, mit írna, ha nem pénzért írna, ábrándos terveket sző a Nagy Regényről, amiben majd megmutatja, amit, vagy a versekről, ahol végre gejzírként törhet fel a percemberkék szőrös lába által földbe taposott líra. Én sem voltam kivétel. Irodalmi zsengéim sikerére nem panaszkodhattam: meg ugyan nem jelentek sehol, de kivívtam velük az általam különösen nagyra tartott Tandori Dezső dicséretét, s Tükörablak című elbeszélésemmel nyertem egy irodalmi díjat is. Kézirataimat mégis sorra dobták vissza az országos és vidéki irodalmi lapok. Hírlapíróként – nagyon alulról kezdve a szakmát – még csak-csak boldogulhatott az ember, bár oda való bekerülés is inkább protekció és szerencse, mintsem tehetség dolga volt (tudom: nekem is így sikerült), de szépíróvá válni csak meg- vagy behívásos alapon lehetett. Annyiban viszont szerencsém volt, hogy pályám során többször flörtölhettem az irodalommal. Írhattam irodalomtörténeti esszéket, készíthettem műfordításokat – de mindezt a szórakoztatás köntösébe csomagolva. S ami a legnagyobb csoda volt: mindezt szerették, sőt: meg is vették az olvasók.

A Siótour valamelyik kempingjében: kelet és nyugat németjei itt adtak egymásnak találkát.
Izgalmas dolog volt a nyolcvanas évek elején Magyarországon élni. Sokféle kötelék elszakadt akkor, viharos sebességgel távolodott a – nem túl messzi – múlt és közeledett a még elérhetetlennek tűnő jövő. A Balaton mellett mindezt egészen egyedi módon lehetett megtapasztalni. Siófok ősztől tavaszig huszonvalahány ezer helybéli lakosé volt – a nyári hónapokban aztán úgy százezer üdülővendégnek is otthont adott. Nációk keveredtek, szólt a zene, a szállodasoron gyönyörű lányok vonultak és mesés kocsik, a nyári forgatagban sztárok mindenütt, a bárokban, éttermekben még a magyar vendég számára is megfizethető árak... Ez volt a vágyva várt magyar fogyasztói társadalom 0.1-es verziójú kísérleti terepe, ahol minden megtörténhetett – és meg is történt. Sokszor pont velünk. Hát, ilyesmiből szokott születni az irodalom.

A három NDK-s lány közül egy mára biztosan nagymama, akinek már az unokája (is) nyugatnémetnek született...
Az ember hírlapíróként különös szabadsággal mozoghatott ebben a világban. Az irányított, ellenőrzött nyilvánosság kora volt ez, jól behatárolt kulturális terekkel, határvonalakkal, melyek kijelölték, meddig terjed a hírszerkesztő, a humorista, a fotóművész, az előadóművész vagy épp a riporter szabadsága. Melyből épp a szórakoztatásban meglepően sokkal rendelkeztünk, mi meg - sokszor mégis feszegetve a határokat - éltünk  vele. Mint egyébként az ország dolgos népe is. Politikai pártot, független szakszervezetet nem lehetett alapítani – naturista egyesületet viszont már igen. Hagyjuk azt a marhaságot, hogy ez is a „fennálló” ellen való lázadás egyfajta módja volt – amennyire én láttam, akik ezt bevállalták, inkább jól akarták érezni magukat egy életvidám közösségben, no meg persze egyenletesen lebarnult saját bőrükben.

A berényi strand 1987 nyarán
A „rendszer” nem csak megengedte ezt, de – szolid – propagálását is lehetővé tette. Az újságok írhattak róla – még az olyan, a hagyományos, vidéki értékrendben gondolkodó lap, mint a Képes Újság, akkori kenyéradó gazdám is. Így mikor 87 nyarán kitaláltam, hogy a Balatonberényben megnyílt első balatoni naturista strandról készítenék riportot, főszerkesztőm nyomban belement. Nem nagyon értettem, a hírt miért fogadják kollégáim visszafojtott vihogással – mikor aztán rájöttem, el kellett ismertem, csak úgy, magamnak: bizony, én kerestem a bajt. A helyszínen ugyanis kiderült: a naturista strandon még a riporternek sem volt megengedett a textil-viselet. Nem szaporítom a szót: az egész napos kaland nyomán a riport - és sok-sok fénykép - elkészült, gyönge bőröm leégését viszont még sokáig ápolgattuk. Olyan helyeken is, ahol talán még az Enterprise űrhajó sem járt soha… A riport (egy egész oldalt kaptam!) rendben megjelent a Képes Újság 1987. augusztus 22.-számában. A téma viszont tovább munkálkodott bennem: milyen jó helyszín lehetne ez a Berény egy, a balatoni nyár környezetében játszódó szerelmi történetnek…


Hittem benne, mint amerikai drámasorozat írója a hatodik évad hajnalán: bármit csinálok, végül művészet lesz, halhatatlan és örök, hisz a Valóságot ábrázolom. A történet női főszereplője, a főhős szerelme egy nyelvszakos bölcsészhallgató volt, aki nyáron az idegenforgalomban dolgozott – sok ezren tették ezt a Balaton körül. Barátnője amolyan escort-szolgáltatásokat kínált gazdag németeknek – igazából azonban ő is csak a a nagy Őt kereste, aki feleségül veszi, s magával viszi fatornyos bajor, osztrák vagy épp svájci hazájába. Ilyen lányok is akadtak rendesen. A hősnő egy napon Berénybe kirándul, a hőst – minő véletlen – lapja épp akkor küldi oda riportozni. Megismerkednek, mindent elsöprő, kölcsönös vonzalom, mely délután a szentgyörgyi Csillagvárban vad szeretkezésben teljesedik ki. A konfliktus ott jelenik meg, mikor a hősnő egy este – szigorúan csak vacsora kísérőként – csatlakozik barátnőjével egy kisebb társasághoz, amit a hős félreért, és… Nem folytatom, mert nem kizárt, hogy egyszer még kötve-fűzve (újra) megjelenik. 
... ahogy történetem szereplőit Fazekas Attila látta
Szerettem a történetet, a szöveget. Elhelyeznem viszont nem sikerült: szűk látókörű szerkesztők néhány oldal után pirulva tették félre a kéziratot, vagy ugyan egy ültükben végig olvasták, s utána „ne ezt azért mégse!” felkiáltással lökték be a borítékba az obligát visszautasító levéllel együtt. Sok viszontagság után a kézirat 89-ben így kötött ki a tarka fedelű magazinok uránál, aki megígérte, rövidesen meg is jelenteti. Szavatartó ember volt: megtette. Sok örömöm viszont nem volt benne. Egyik írói nevem alatt jött ki – innen ismertem rá az újságosoknál, hogy az én történetem lehet. A nudista sátán – állt a címlapon. Remegő kézzel lapoztam bele. Mint utólag kiderült: az én gyönyörű szerelmi történetem első két fejezetéből néhány oldal hozzá toldásával kéjgyilkosságot kerekített valami jobb sorsa érdemes pályatárs, hogy az Egy óra a gyilkossal című sorozat következő darabja menetrendszerűen megjelenhessen. A tarka fedelű magazinok ura felháborodásomra a vállát vonogatta: átadtam a kéziratot, szerződést kötöttünk, onnan azt csináltak vele, amit akartak. Legrosszabb énem hozta elő: a jogászt.
Ez lett belőle...
A szerző személyiségi jogai között előkelő helyen áll a mű integritásához való jog, azaz hogy művét – beleegyezése nélkül – ne rövidítsék vagy változtassák meg. És hát itt pont ez történt. Időt, fáradtságot nem kímélve perre vittem a dolgot. Több mint másfél évig tárgyalta a független magyar bíróság az ügyet - ha jól emlékszem, az alperes végig bojkottálta a tárgyalásokat. Kártérítést kértem (mert a csonkolt-átírt szörnyedvényért egyébként felajánlott szerzői díjat persze nem vettem fel), s azt, hogy a kiadó több lapban, a nyilvánosság előtt kérjen bocsánatot személyi jogaim megsértéséért. A bíróság megítélte a kártérítést – nem annyit, persze, amennyit kértem – s a bocsánatkérő nyilatkozatra való kötelezést is. Az Egy óra a gyilkossal kiadójaként jelzett káefté közben köddé vált, mint ahogy köddé váltak a hitelezők reményei is. A tarka fedelű kiadványok még megjelentek, de már más kiadói vállalkozások égisze alatt – csak a mögöttük álló gonosz nagyúr, a Sötét Vödör volt (még) mindig ugyanaz. 

... és aminek én szántam: romantikus szerelmi történet.
A történet utóéletéhez tartozik, hogy a regény a kilencvenes években Szajha vagy, szerelmem címmel végül napvilágot látott – Fazekas Attila nagyszerű, a keletkezés korát remekül megragadó, a helyszíneket híven megjelenítő rajzaival. Így visszatekintve már magam is belátom: nem egy Háború és béke súlyú alkotással lett a magyar irodalom szegényebb. A tarka fedelű magazinok ura számára, akin végül sikerült kellő elégtételt vennem, a Bűn és bűnhődés fogalmi kettőse később új értelmet nyert. De ez már egy másik történet, amit viszont lehet, hogy sohasem mesélek el…