2015. november 2., hétfő

Mesék – rajzok – ceruzák - a KKK októberi Korcsmáros Pál-estjéhez

Mikor Kiss Feri megkért, hogy kivételesen vállaljam el a Képregény Kedvelők Klubjának októberi rendezvényének vezetését, persze igent mondtam – ugyanakkor kicsit meg is rettentem a feladattól. Az apropót Korcsmáros Péter apjáról írott életrajza jelentette – dedikált példányát a szerzőtől a börzén kaptam meg. Bár a „hosszú”, október 23-i hétvégén többször is elolvastam a könyvet, mégis úgy éreztem, keveset tudok én Korcsmáros Pálról, életéről, munkásságáról, hogy épp a fiával, fiaival folytassak beszélgetést róla. A képregényeit, könyvillusztrációit persze ismertem, s természetesen szerettem is, virtuóz rajztudásának mindig nagy tisztelettel adóztam, de – szemben Zóráddal, akivel személyes kapcsolatban álltam – nekem túl távoli, túl rejtélyes volt.

Akkor hunyt el, 1975-ben, mikor én a képregény irányába az első botladozó lépéseket megtettem, s bár munkássága továbbélése, s különösen Rejtő-képregényei Garisa mester által bűvölt felújítása révén napjainkig jelen maradt az egyre szűkebb körökbe szoruló magyar képregényes életnek (sőt: egy elég jelentős olvasói réteg számára szinte kizárólag ő testesíti meg a képregényt), az a bizonyos távolság mégiscsak megvolt. Más szempontból azonban nagyon is közel kerültünk egymáshoz – s ez volt az oka annak, hogy igazából neki mertem vágni a kalandnak.

Olyat tudtam Korcsmárosról, azt éreztem vele kapcsolatban, amit csak kevesen: néhány rajz erejéig korábban „belebújt” a kezembe, s az érzést, hogy az ő szemével látok, az ő vonalaival rajzolok, sosem feledtem el. Más helyütt már szóltam arról, miért hasznos a kezdő rajzolónak, ha már befutott pályatársak műveit másolgatja, az ő stílusukban próbál alkotni. Régi módszer ez a művészetek mesterfogásainak elsajátításához – kiváló egykori gimnáziumi osztálytársam, Reményi Attila, Győr koszorús zeneszerzője mesélte, hogy a Zeneművészetin – hogy egyszer majd megtalálják saját hangjukat - bizony kellett darabot komponálniuk Telemann, Bach, Mozart szellemében.
A másolás, a stílusgyakorlat sohasem cél, csak eszköz a cél – a technikai tudás javítása – eléréséhez. Egykor professzionális szinten másoltam Zórád rajzait – A szív parancsára 1986-ban megjelent felújítása volt az én igazi képregény-rajzolói iskolám. Mikor 2012-ben újra játszani kezdtem a rajzolással (a rajzolás meg velem), természetes volt, hogy kipróbáljam, tudok-e Zórádul (tudtam), vagy épp Fazekasul (elindultam a tudás felé). Nem úgy akartam rajzolni, mint ők, de el szerettem volna tanulni trükkjeiket, azt, ahogy egy-egy képet megkomponáltak, ahogy megrajzolták és kihúzták alkotásaikat. S igen: kísérletezgettem Korcsmáros Pál egynémely rajzaival is.
Mikor Farkas Dávid barátom felkérésére 2012-ben a Fandom magazin októberben megjelenő II. évfolyam 2. száma részére cikket írtam magyar James Bond, Hód történetéről (s annak képregényes vonatkozásairól), Dávid a címlap elkészítését is rám bízta. Témája mi más lehetett volna, mint a legzseniálisabb Hód-rajzoló, Korcsmáros Pál egy kockájának átdolgozása – ami a hátteret illeti, az angol füzetes, Horak-féle Bond-képregények, ami a főrajzot, Korcsmáros szellemében. Amikor Hód és a B112-es ügynököt készítette, Korcsmáros pályája csúcsán állt: vonalvezetése magabiztos, grafikus jellemábrázolása tökéletes, technikája kiforrott, kompozíció kiegyensúlyozottak, beállításai változatosak, jeleneteiben jó egyensúlyt talál az akció és a Mattyasovszkyra annyira jellemző „fejtegetős” cselekménykibontás között. 

Tavaly Kroboth Jenő barátommal, yuyuval határoztunk úgy, hogy kicsit feldobjuk a Képregény Kedvelők Klubja Facebook csoportjának ellanyhuló társasági életét - képregényes kvízsorozatba kezdtünk, mely egy-egy kocka kiragadásával arra kérdezett rá, honnan is van, kinek a munkája az épp terítékre került alkotás. Ami a rajzokat összekötötte, Wágner úr alakja volt – úgy, ahogy azt a maga búzakék valóságában Korcsmáros anno A Piszkos Fred közbelép című történetbe berajzolta. Elkezdtem variálni Wágner úr arcát, alakját – s egy váratlan pillanatban bekövetkezett a varázs. Wagner úr „élni” kezdett a kezem alatt – átéltem, éreztem hangulatait, derűs csúnyaságát, egy boldog, örökös alkohol-gőzből fakadó optimizmusát, s nyitottságát a világra.Mindez a rajzból jött – a rajzba pedig Korcsmáros tette bele. A mágikus híd még állt egy darabig: egy rajz erejéig megidéztem az alkoholista pályája kezdetén álló (s ifjú feleségét kényszerű okokból hátra hagyó), harmincas évei végén járó Piszkos Fred emlékét, s egy finom, kedves arcú Korcsmáros-lány szépségét is. Aztán, ahogy a dimenzió-kapuknál az szokás, a kapcsolat elhalványult, megszűnt – emléke azonban (no meg az akkor született néhány rajz) megmaradt. Október 29-én a Karton-galériában nem csak két fia, unokája, sok-sok rajongója volt jelen, Péter könyvének és Kiss Feri összegyűjtött relikviáinak hála, nem csak a múltat idézhettük fel, de azon az estén maga a rajzoló is közénk telepedett. Tudom, mert láttam – tudom, mert újra a kezemben éreztem mozdulatait.