2012. május 10., csütörtök

Egy magyar Artúr király udvarában

2014 szeptemberében ahogy arról ebben a cikkben olvashattokelindult a Képregény Kedvelők Klubjának Facebook-csoportja. Várunk mindenkit, aki a régi képregények, az aranykor magyar klasszikusai és a Képregény Kedvelők Klubjának rendezvényei iránt érdeklődik. Itt lehet jelentkezni: https://www.facebook.com/groups/1464336630521037/
 
 
Zórádnak megvolt az a ritka képessége, hogy otthonosan mozogjon bármely kulturális- és látványközegben. Nálánál hitelesebben kevesen „festették meg” fekete-fehér vonalas grafikában a vad vihar tépázta orosz tájat (Dráma a vadászaton), a Versailles-i udvar rokokó könnyedségét vagy akár az ókori Egyiptom vagy Róma hétköznapjait.

Ördögpalack, 1965
„Trükkje” – művészete – abban állt, hogy a használt grafikai kifejező eszközöket az adott közeghez „igazította”. Ugyanazzal a technikával, kompozíciós elvek alapján, mégis más-más vonalvezetéssel, más jellemző stílusjegyek előtérbe engedésével ábrázolt korokat, tájakat, embereket. Otthon persze itthon érezte magát: a magyar évszázadok üzenete szívébe és rajztollába volt írva. Sosem akart más lenni, mint magyar művész, s egyik jelző a másik nélkül nála elképzelhetetlen lett volna. Nyitott tudott lenni más kultúrkörökre - élni viszont valószínűleg nem tudott volna bennük….

Ivanhoe, 1967
Némely világokban aztán láthatóan a többinél is jobban érezte magát. Nagyra tartotta az angol képzőművészetet. Hogarth képeit pontosságukért, részletgazdagságukért szerette: a már-már dokumentarista festmények híven ábrázolták a kort, melyben születtek, de nem voltak mentek a finom iróniától sem, melynek eszközével a Mester is szívesen élt. William Dobsont ábrázoló művészetéért kedvelte: az ő alakjain a ruha nem öltözet volt, hanem a személyiség kifejezésének eszköze. Thomas Gainsborough-t nem csak, mint portréfestőt tisztelte, de az angol táj autentikus ábrázolójaként is: olyan arisztokratikus, visszafogottan elegáns világot idéztek fel a képei, melyben a Mester otthonosan érezte magát.

A vád tanúja, 1968
Rajongott Paul Sandby akvarelljeiért: a Tabán-képek alkotójaként nagyra értékelte azt a mesterségbeli tudást, mely viszonylag egyszerű eszközökkel volt képes a világ sokszínűségét megmutatni. A preraffaeliták (mindenek előtt Evelyn De Morgan és Dante Gabriel Rossetti) munkáira őszinte elismeréssel tekintett: a mozgalmat ugyan inkább zseniális lopatikának minősítette, de meghajolt az alkotók abszolút rajztudása előtt. És tisztelte a kortárs angol művészeket, különösen azt a játékosságot, ahogy a pop art képviselői (Paolozzi, McHale, Magda Cordell) a kollázs eszközével élve (mit maga is oly kedvtelve alkalmazott) transzformálták művészetté a hétköznapi látványvilág, a sajtógrafika némely alkotásait.

A Fehér Ördög cimborái, 1970
Képregény-alkotói pályája során rengeteg angolszász témájú történetet rajzolt meg. Brit és amerikai klasszikusokat, a ponyva (na jó: szórakoztató) irodalom nagyjait, történelmi alakokat és huszadik századi kortársakat. A magyar olvasó valószínűleg csak ezt látta, hogy ezek a képregények (is) jók. Jók, mert – olyan angolok. British. Very British. Terry Hooper-Scharf,  a független londoni Black Tower kiadó vezetője, képregény-guru, Zórád nagy rajongója legalábbis így gondolja, aki a Mestert a negyvenes években az Egyesült Királyságban megjelent (s az amerikai képregényhez képest sajátos, angol utat járó) Super Duper-füzetek rajzolóihoz hasonlította. Nem alaptalanul, hisz a Super Duper – hasonlóan a Mühbleck utáni magyar sajtórajz élvonalbeli alkotóihoz, akik közé a Mester is tartozott – a kidolgozott, kontúros, így silányabb nyomdatechnika mellett is jól érvényesülő, plasztikus ábrázolásmódot követte. Néhány hónapja Terry részére össze állítottam egy bemutató anyagot Zórád hihetetlenül gazdag munkásságáról. Első sorban olyan irodalmi adaptációkat gyűjtöttem ki számára, melyek a világon mindenütt jól ismertek, s számos (vagy inkább számtalan) képregény-feldolgozást megértek már - mint Dumas A három testőre. Főként azonban angol-amerikai környezetben játszódó történetekből válogattam. Ilyen pedig meglepően nagy számban akadt. 

Ezüstcsillag, 1976
Nyilván ebben nem kis szerepet játszott az adaptálásra ezeket kiválasztó Cs. Horváth irodalmi ízlése, aki szerette és értette a klasszikusokat, de ismerte a rajzolóit is. A kezdetektől Sebőknek és Zórádnak adta inkább az ókori és angol miliőben játszódó „komoly” történeteket, Korcsmárosnak a sokszor könnyedebb, játékosabb megközelítést és ábrázolásmódot igénylő franciákat – de kellő ütemérzékkel néha fordított a leosztáson. A Mester így aztán szép lassan megrajzolt egy generic angol képregény-alkotói életművet - is. Kiss Feri átfogó Zórád-bibliográfiája szerint 1965-ben Stevenson Ördögpalack című története, 1967-ben Scott Ivanhoe-ja, majd 1968-ban Agatha Christie A vád tanúja című regénye jelentette az első lépéseket, aztán 1969-ben jöttek a híres indán-történetek: Cooper Az utolsó mohikán-ja a Fülesben és Mark Twain befejezetlen regénye, Az indiánok földjén a Pajtásban. Voltak olyan történetek is, melyek szerzője bár nem angol vagy amerikai volt, de ottani környezetben játszódtak: mindjárt a Roberto és Julika-sorozat második része (A Fehér ördög cimborái, 1970) Londonba vitte el az olvasót.

A láthatatlan ember, 1972
1972-ben aztán jött a képregény Szent Gráljainak egyike, Wells A láthatatlan ember-e. Ez (hasonlóan Bram Stroker Draculájához) minden magára valamit is adó klasszikusokat feldolgozó képregény-sorozatban megjelent már – néha jobb, néha egészen silány rajzokkal. csakúgy, mint Sherlock Holmes kalandjai, melyekhez a Füles a hetvenes évek derekán érkezett: a Cs. Horváthal való éppen aktuális mosolyszünet miatt ezek forgatókönyvét Zórád maga írta. Tegyük hozzá: nem valami jól. Bár a rajzok természetesen briliánsak voltak, és dacára annak, hogy meg volt győződve arról, ha rajzolni tud, forgatókönyvet is tud írni, az eredeti szövegtől nem nagyon tudott elszakadni.

Twist Olivér, 1983
1983-ban következett a Twist Olivér – Zórád talán „legangolabb” képregénye. Ez már a kései, letisztultabb vonalvezetéssel dolgozó Mester munkája. A térbeli ábrázoláshoz a vonalkázásos árnyalásnál már jóval kifinomultabb eszközöket alkalmaz – a korbeli olvasó számára különösen a 84-ben újra megjelenő Ivanhoe-val összevetve szembe szökő a különbség. „Futottak még” az angol kalandregények remekei: Rider Haggard, Bulwer-Lytton méltán népszerű történetei s természetesen Tarzan, melyek nélkül kétségtelenül szegényebb lett volna a zórádi életmű.

Tarzan, 1980
Számos történet először a Magyar Ifjúságban jelent meg, aztán néhány évvel később után közlésben a Fülesben vagy más lapokban, s később szerencsésebb esetben fekete-fehér vagy színes füzetben. Ezt az utat járta be a Mester egyik legeredetibb, leghangulatosabb képregénye, a Mark Twain regényéből készült Egy jenki Artúr király udvarában is. Twain annak szánta, amivé végül vált: humoros, a korabeli amerikai és a hatodik-hetedik századi angol viszonyokat szellemesen kikarikírozó, könnyed olvasmánynak. Az időben való ellenkező irányú mozgással hasonló hatásra törekedett Mikszáth Új Zrínyiásza is, melyből ugyancsak ezekben az években készített Zórád képregény-adaptációt.

Az egy jenki Artúr király udvarában első megjelenése: Magyar Ifjúság, 1974
Az időutazás-mozzanatra épülő Jenkit… ma az irodalomtörténészek az amerikai tudományos-fantasztikus irodalom egyik jelentős előfutáraként, „élő” klasszikusként tartják számon - ez elsősorban Twain zseniális dramaturgiai érzékének, az archaikus és a modern folyamatos ütköztetésének (ahol azért az író nem mindig a modern mellett kötelezi el magát) és bizony sokszor csillogó nyelvi leleményeinek köszönhető.

Az 1989-es, a lengyel kiadó által utólag színezett változat: Jankes na dworze krola Artura
Nem ez volt a történet első magyar feldolgozása: a Jenki... Korcsmáros rajzaival 1959-ben a Fülesben már egyszer napvilágot látott. Cs. Horváth kisebb bakugrásokkal és szükségszerű tömörítésekkel híven követte az eredeti regényt, mely a rajzolót azért kemény próbák elé állította. Ebben az először a Magyar Ifjúságban, 1974-ben megjelent változatban Zórád – megtartva sajátos, a „komoly” képregényeknél is használt stílusa jellemző vonásait – finoman elmozdult a karikatúra felé. A képekbe csempészett irónia vagy épp a harsány meghökkentés eszközével éppúgy élt, mint a jellemábrázolás eszközeként használt torzítással. 1980-ban a történet a Fülesben újra közlésre került, 1991-ben pedig már színes változatát olvashattuk a Cimbora magazinban.


Színes album formájában 1989-ben lengyelül ugyan már kiadták a történetet, de füzetes megjelenésére Magyarországon mindez idáig nem került sor. Ezt a hiányt pótolta most a Linea Comics Kiadó, mely – Kiss Feri szerkesztésében - a Színes Képregény Múzeum legújabb köteteként a 8. Nemzetközi Képregény Fesztiválra megjelentette azt. Találjanak benne sok örömöt a régi és új képregény-rajongók!


A cikkhez felhasznált illusztrációk Szakács György digitális archívumából, a könyvészeti hivatkozások Kiss Feri magyar képregény-bibliográfiájából valók: a felhasználásukhoz való hozzájárulásért mindkét kedves barátomnak ez úton is szeretnék köszönetet mondani.