2012. április 17., kedd

Tükörablak, 1984


Végig nézve e blog szaporodó bejegyzéseit, nyilván a Nyájas Olvasónak is feltűnik, hogy azok túlnyomó részt a múlt körül forognak, s leginkább a nyolcvanas évek emlékeit, alakjait idézik fel. Ennek nem a nosztalgikus múltba fordulás az elsődleges oka, nem csak az, hogy jó, hanem nagyon aktuális is ezekre az időkre emlékezni. Hogy miért? Mert abban a korban még minden benne volt – elsősorban a lehetőség, hogy változzon a világ és ennek a változásnak magunk is részesei legyünk. Az alábbi elbeszélés ezekben az időkben, 1984-ben született. A mai hétköznapok újra a változásról szólnak: hogy élhetővé tegyük az életet, sok mindent újra kell kezdenünk. Ezért kezdtem el újra rajzolni is. A régi történethez az elmúlt hetekben született újabb „iskolarajzokat” választottam illusztrációnak – nem véletlenül. Forrjon újra össze, ami egykor összetartozott…

Az eső kövér, nyúlós cseppekben folyt végig az ablaküvegen. Elmosta a körvonalakat, a kinti háztetőkből bizonytalan, torz vonal- és színrendszert engedett látni csupán.
Andrea felült, hogy megfordítsa a kazettát. Gábor bámulta a mennyezetet, jobb kezével átölelte a lány derekát.
- Mi van ezen az oldalon? – Tulajdonképpen nem érdekelte, csak azért kérdezte meg, hogy mondjon valamit. A fiú csendben szokott szeretkezni: képtelen volt arra, hogy partnerét – partnereit – becézgesse. A szerelembe érintéseit, simogatásait, mosolyait, fájdalmát és gyönyörét vitte csak bele, szavakat sohasem. Andrea tudta ezt, el is fogadta. Mert az érintések, simogatások, mosolyok, fintorok többet árulnak el a fájdalomról és a gyönyörről, mint a szavak. A hazugságok kifejezésére legalábbis kevésbé alkalmasak.


- George Benson. Give Me the Night. – Ismered, gondolta magában, te ne ismernéd. Hányszor hallottad már itt mellettem, csendben, lihegve és elfulladva szeretkezés közben, előtte vagy utána, ó, hányszor… Nem tud újat adni neki, gondolta kétségbeesetten, még a kazettáim sem tudnak újat adni neked.
- Ismerem – mondta Gábor. Nézte a lányt, aki mellette ült az ágyon és a magnóval babrált. Nézte a haját, érezte a sampon illatát, bőén a Palmolive olíva ízű töménységét, ajkán a szájfényt, ami elviselhetetlen mentolos ízt adott a csókjainak, körmei ezüstszínű csillogását… Andrea meztelenségében volt valami természetellenes, a szépségében valami mesterkéltség.Pedig a lány nagyon szép volt. Bőre selymessége adta meg közös pillanataik igazi gyönyörűségét, meleg, nedves, nagy barna szeme, amely annyira emlékeztette Gábort Audrey Hepburn szemeire, ez a szem, amibe beleszeretett, ami vonzotta, az a szem is elveszítette a varázsát az izzadtságtól elmosódott szemfesték sötét árnyékában. És a legszörnyűbb az volt, tudta ezt Gábor, hogy Andrea, ha ő elmegy, újra rendbe hozza magát, újra kifesti a szemét, újra mentolos szájfényt tesz fel ajkaira, ujja hegyével cseppnyi Charlie-t fog füle mögé kenni, s este, mielőtt lefekszik, mandarin-samponnal mossa meg majd újra a haját.
Gábor végigsimította a lány gerincét. Ujjai kavargó mintákat szántottak a lány bőrébe, hogy egyre feljebb csúszva tarkóját, nyakát, vállát érezzék meg.
Úristen, gondolta Gábor, hát nincs ezen a nőn egy tenyérnyi hely, amely újat tudna mutatni nekem? Érezte ujjai alatt a bőr vibrálását, de ez a vibrálás megszokott volt, mint reggelente a villanyborotva remegése vagy a mozgólépcső karfájának óvatos rángatózása. Pontosan tudta, hogy fog a lány reagálni arra, ha a mellét, a hasát, a combjait fogja simogatni, tudta, hogy fog remegni majd, ha jó lesz neki és hogyan nyúlik el mellettem ha mindennek vége lesz. Nem azért kezdte most mégis izgatni a lányt, mert kívánta a testét, hanem hogy rájöjjön: minden úgy fog történni, ahogyan előre látta.


Andrea érezte, ahogy a fiú ujjai hátán kúsznak felfelé. Érezte, hogy jó neki, mint mindig, hisz Gábor nagyon gyengéden szokott szeretkezni vele, tudta, hogy most is jó lesz, nagyon jó lesz, mint mindig, mert most a keze végig fogja simítani a nyakát, hogy aztán, mint mindig, mint mindig, mint mindig, mint mindig…
Nem, nem siettetni akarta a gyönyört. Nem túlesni akart az egészen, hiszen nem volt terhére a fiú közeledése. Andrea élvezte a szeretkezést, ahogy az ember élvezi, ha viszkető bőrét óvatos karmok szántják össze, vagy ahogy a forró napfény után jó a testnek a medence hűvös vize, de unta, nagyon unta ezeket a játékokat; gyorsan akart felizgulni, elfogadni azt, amit a másik nyújt. De Gábor teste már nem adta meg neki azt, amit várt tőle, ismerte minden mozdulatát, levegővételét...
George Benson énekelt.


Feküdtek egymás mellett.
Gábor a mennyezetet bámulta.
Andrea felült, hogy új kazettát tegyen a magnóba.
- Még mindig esik – mondta. Felállt, kiment a fürdőszobába, Gábor hallotta, ahogy a zuhany vize fröcsögve csapódik a lány testére.
Felkelt és csendben felöltözött. A fürdőből a hajszárító berregése hallatszott, elkísérte az előszobába, csak az ajtó, amit csendben behúzott maga után hallgattatta el véglegesen.
A Felszabadulás tér délutáni forgalmát az eső se nagyon zavarta. Gábor ténfergett egy darabig, bement az antikváriumba, néhány percig a polcokon turkált.A Kárpátia sörbárjában rajta kívül csak egy vendég volt. Leült a tükörablak elé, literes korsó sört kért, és nézte a téren átsiető embereket. Ismerősök és ismeretlenek tűntek el előtte.
Innen rálátott Andrea ablakára. A szobában még mindig sötét volt.
Kissé szabadabbnak érezte magát. Megtette. Két éve kellett volna már, gondolta keserűen.
Kortyolgatta a sörét. Aztán belelapozott a Browning-kötetbe, amit az imént vett az antikváriumban. Elolvasott néhány sort, majd kelletlenül félretette. Kiitta a sörét, és kilépett a délutánba. Még mindig esett.Néhány percig álldogált az Ecclesia kirakata előtt.
Átment az aluljárón, kerülgetve az ázott kutyaszagú embereket, akik itt húzták meg magukat a víz elől.
Valahogy felfért egy fekete hetesre. A lépcsőn állva, a koszos ablakon keresztül nézte a Dunát megülő párafelhőt.
A gőzfürdőnél leszállt, beállít a sorba jegyet venni. Esős napokon mindig sokan vannak, látta, hogy még jó fél órája van a bejutásig.
Kisétált újra az utcára. Megkerülte kétszer a fürdőt. Mikor visszament a fürdő előterébe, kért egy melegszendvicset a büfében.
Nehezen, de sorra került. Átvette a kötényt, keresett magának egy üres kabint, gyorsan levetkőzött. A kulcsot, mint mindig, a kabin tetejére tette, aztán bement a zuhanyozóba. Két-három percig engedte magára felváltva a hideg és a meleg vizet. Még mindig érezte bőrén Andrea illatát.


 A szárazgőzbe ment először. Hallotta, ahogy egy idősebb úr megjegyezte társának: az ilyen hülyék kapnak negyvenéves korukra szívinfarktust, amire a társa megtoldotta azzal, hogy az ilyen hülyék meg is érdemlik.
Gábornak nem volt türelme „sorozatot” csinálni. Az első kamrán csak áthaladt, érezte, ahogy a talpát forrón égeti a padlózat kövezete. A második kamrában sziszegve leereszkedett egy üres székre, elkezdte bámulni az órát.
Egy idő után elunta a várakozást - négy perce volt még hátra – és körül nézett valami olvasni való után. Csak egy Népsport volt a keze ügyében, nedvesen, csöpögősen a felszívott párától. Óvatosan vette kézbe, olyan óvatosan, mint Andrea mellét szokta. Nem akart a lányra gondolni, de ez a mozdulat eszébe juttatta Andreát. Kinyitotta a lapot: a harmadik oldalon Temesvári elég jó fényképe vonta magára a figyelmét.


Lehet, hogy mert Temesvári is Andrea, ezért dobta le az újságot. Egy mellette ülő fiú – alig több a húszon – mohón lecsapott rá.
Volt még két perce, mégis úgy döntött, hogy átmegy a forró kamrába. Nem talált magának ülőhelyet, minden szék foglalt volt. Izzadt és szenvedett, úgy érezte, hogy talpa hólyagosra sül.
Négy percig tartott ki. Aztán, mint az őrült, rohant a hideg vizes medence felé. Amikor a jéghideg víz körülfogta testét először hirtelen éles fájdalmat érzett. Néhány másodperc múlva jobban lett, óvatosan félre húzódott a kis medence sarkában, elnyújtózkodott a lépcsőkön.
Andreára gondolt.


Mikor visszatért a nagyterembe, látta, hogy körülbelül hat percet tölthetett a hideg vízben.
A nedves kamrában ismerősre talált, vagy inkább az talált rá a gomolygó, boróka illatű felhő mögül. Néhány percig beszélgettek, mindenféléről, Heideggerről, Jaspersről, az ind filozófia kezdeteiről, aztán együtt kimentek a nagy medencéhez. Gábor – bár nem kívánta Tamás társaságát – bizonyos szempontból mégis örült annak, hogy nincs egyedül.
Tamás a barátnőjéről panaszkodott, Gábor pedig igyekezett udvarias érdeklődést mutatni. Mikor Tamás később Andreáról érdeklődött, óvatos közönnyel mondta:
- Egyelőre együtt vagyunk. – Eszébe jutott, jó lenne elmesélni, hogy ma szakítottak – és véglegesen – de aztán rájött, hogy hogyan érezte magát, mikor Tamás a magánügyeivel traktálta. Csendben maradt.


Mikor ráuntak a fürdőzésre, még egy száraz és egy nedves kört csináltak, aztán lefeküdtek a pihenőben. Tamás új könyvéről tartott előadást, s bár Gábort érdekelte J. politikai filozófiája, most mégsem tudott oda figyelni.
A gőz után a Régiposta utca felé kanyarodtak, betértek egy sörre a Gösserbe. A második korsó eltüntetésével Gábor is felengedett kissé: rájött, hogy a legokosabb dolog, ha estig berúg, így teszi elviselhetővé a nap hátra lévő részét.


 Elég sokat ittak. A tulaj joviális, széles mosollyal figyelte a két lerészegedő fiút, akik Heidegger művészetfilozófiájáról vitatkoztak. Tamás von Hermann nézeteit fogadta el, Gábor inkább Biemel-hez állt közelebb.
Már besötétedett, mikor fizettek és elindultak kifelé. A Váci utca a legjobb esti képét mutatta a megfelelő üres telkek megfelelő esti sötétségével.
Tamás még akart egy Pilsnert inni, de Gábor már nem volt hajlandó. Felrakta a barátját egy hetesre, aztán átment a tér másik oldalára.


Újra beült a Kárpátiába. Kért egy korsó sört és nézte Andrea ablakát. Kicsit szédült, mikor felállt, s rendezte a számlát – a sörhöz hozzá sem nyúlt – és kilépett az utcára. Lét kört tett a téren, mire rendbe jött annyira, hogy meg tudja mászni a lépcsőket.
Becsengetett. Volt saját kulcsa Andrea lakásához, de nem akarta használni.
A lépcsőház melegétől újra szédülni kezdett. Mikor Andrea ajtót nyitott, egyből szembe vágta a sampon meg a Palmolive illata. Ettől megnyugodott, kicsit jobban érezte magát.Andrea rámosolygott.
- Gyere be. Neked a kis szobában ágyaztam meg...
Gábor ránézett a lányra, aki kicsit ellépett az ajtóból. A fiú nagy sóhajjal nézett körül a sötét lépcsőházban.
Aztán belépett Andrea mellett és gondosan behúzta maga után a lakásajtót.

1984