2012. április 13., péntek

Zórád könyvillusztrációi az ötvenes években


Zórád az ötvenes években készült könyvillusztrációi az életmű meglehetősen elfeledett részét képezik, pedig ez is méltó a megőrzésre és tanulmányozásra. Az illusztrátor illusztrál, s ha az átpolitizálódott-osztályharcos könyvkiadás a megrendelője, no meg persze ha jól dolgozik, osztályharcosak lesznek a rajzok is. A Mester persze ezt is igen jól csinálta. A klerikális reakció meg a kulákok elleni harc jegyében potrohos papokat rajzolt, meg sunyi tekintetű egyházfikat, rókafinak is beillő zsírosparasztokat, a „letűnt rendszer” a közös ellen ármánykodó rekvizitumait. No meg persze az új rendszer sugárszemű, mindig mosolygós, de a vártán kősziklaként megálló képviselőit, tanácselnököt és párttitkárt, a téeszcsé szorgos szervezőit, osztályöntudatos proletárokat. 


Mindezt méltó, az ügy mellett hozzá hasonlóan elkötelezett társaságban tette. A Zórád illusztrációival 1952-ben a Művelt Nép Könyvkiadó által a Színjátszók Könyvtára 21. köteteként kiadott, három képből álló színmű, a Citromsziget élni akar szerzője D. Szabó László volt. Pályáját abban a bizonyos letűnt rendszerben vidéki hírlapíróként kezdte. Nagy életművész volt. Az ötvenes években azt írt, amiért megfizették. A Népművelés c. folyóirat munkatársaként fényezte a fényezni valót, hűséges szerzőtársával, Barna Tiborral meg gyártotta színdarabokat.


A hatvanas-hetvenes években az Építésügyi Tájékoztató Központnál szerkesztősködött, maszekolt a Táncsics kiadónak, a nyolcvanas években pedig dolgozott a Mi Világunk összes szerkesztőségeinek: ott ismerkedtünk össze és igen jó barátok lettünk. Írt krimit, viccgyűjteményt, ha úgy adódott, orvosi tanácsokat, „főműve” azonban az első magyar pornóregény, az L. di Sartore néven jegyzett Pornósztár volt őnagysága lett. A belőle készült film forgatása inspirálta kisregénye, a Válságstáb a hullaházban megírására. A rendszerváltás után amíg volt munka, szerkesztősködött, aztán a lányához költözött Németországba. Béke és korsó sörök poraira!


Egyre közelebb jutok annak a titoknak a megfejtéséhez, hogy a Mester miért nem emelkedett soha a szocialista-realista művészet legnagyobbjainak sorába. A megvilágosodáshoz Fehér Klára Takács viadala című, 1951-ben megjelent epikus, versbe szedett tanmeséje segített, amihez – persze - Zórád készített illusztrációkat. Klára asszony, akit én már csak tisztes, őszbe fordult hajú tévénagyiként, ifjúsági regények és útikönyvek jó humorú szerzőjeként ismertem, bizony az ötvenes évek elején ott volt a gyermek- és ifjúsági irodalom legpártosabb dzsungelharcosai között. Fogai között ropogott a kulák, vas kezében porrá omlott a jampec – mint a Takács viadala, Takács Pistája is, kinek „hosszúranőtt haja nyakába lóg szépen, hogyha Truman látná, sírna örömében”. 

 

Pistánk brigádja – igen sok csinos leányzóval – épp nagy bajban van: nem ők lettek elsők a munkaversenyben, s épp Pista miatt érte őket ez a szégyen. A történet közepe táján aztán kezdenek jóra fordulni a dolgok. Pistának megtetszik az egyik lány, aki persze csintalanul évődik vele. „Ne szaladj úgy kislány, állj meg édes szentem, Azt hiszed, emháká bajnokságot nyertem? Tudom, hogy nem nyertél – gondolta a kislány – Most a kezemben vagy, megállj Takács István.” Pistánk ezután megy a… szíve után, még a tanulás terhét is magára veszi. „Na, aztán esténként tanulni is kéne, Hogy azt az undok kis békát utolérje, Ó, nem kell a csók már, dehogyis szereti, De azért jó volna megmutatni neki… Éjfélig is bogoz egy-egy számtanpéldát, Jön két cimborája: ’Hagyd abba a tréfát, Gyere el táncolni, ne törd magad, Pista, Mi akarsz te lenni, tán sztahanovista’”? Pistánk osztán úgy belehúz, hogy csak na, hogy, hogy nem megszereti a gépet, amivel dolgozik. A brigád megnyeri a munkaversenyt, hősünk pedig elnyeri jutalmát. „Pista elfelejti, hogyan is tervezte, Hogy hát nem a csókért indult ő versenyre. Egy szóval sem mondja, hogy tartsd meg magadnak, Amit láthatóan oly örömmel adnak… Zsuzska is úgy látszik, elfeledte egyből, Hogy nem volt eddig szó több csókról, csak egyről…” 

 

A mondén hangulatú, kicsit gépolaj-szagú történethez Zórád a korabeli standardhoz képest frivol rajzokat készített. A boldog emlékű Barcsay mester és a hivatalos kánon többi nagyjai tuskólábú, széles csipőjű, apró mellű nőalakjai helyett ő valódi, élő, és felettébb vonzó fiatal lányokat rajzolt, akik láttán az ember bármikor kedvet kaphatott egy kis munkaversenyzésre. A lányok persze talpig overallban voltak, ami takarta, amit takarni kellett, de hát, mint Virág elvtárs mondta volna: hagyjuk a buja erotikát a hanyatló kapitalizmusra - mi tudjuk ám, hogy alatta az elvtársnő meztelen…!


Gergely Márta (sz. 1913), már nagyon fiatalon, húszas évei elején vált a két világháború közötti magyar progresszív irodalom, ha nem is meghatározó, de semmiképp nem jelentéktelen alakjává. Vidékről, Pécsről érkezett 1931-ben Budapestre, ahol – az ötvenes évek nagy „proletár-íróival” szemben - két évig tényleg (méghozzá szövőnőként) gyárban dolgozott. Érzéke volt a munkásemberek, a nők korabeli életének ábrázolásához. Írásai megjelentek baloldali lapokban, de azért a középosztályt megszólító, közkedvelt Új Időkben is fel-feltünedeztek. 


Népszerű és igen termékeny „puha fedelű” regényíró is volt: könyvei egy részét Borbás György és Kevély Mihály álneveken jegyezte. A Világvárosi Regények sorozatában megjelent történetei az ötvenes-hatvanas években Izraelben ismét kiadták. Ő idehaza a felszabadulás után már inkább ifjúsági irodalommal foglalkozott, 1949-ben pedig a Pajtás főszerkesztője lett, s közben sok úttörő-témájú regényt írt az Ifjúsági Könyvkiadónak. Bár a történetek meglehetősen sematikusak voltak, meseszövésük profi szórakoztató íróhoz méltó. Alakjai emberiek, élők, de a wannabe emberkép idealizált hőstípusainak is megfelelnek. Dialógusai szépen pergők, magyarsága példaértékű. 


Az 1951-ben Zórád illusztrációival megjelent A mi tanítónk fiúknak, fiúkról mesélő regény. Kalandról szól, barátságról, csapatépítésről, kihívásról és helytállásról. Írt színdarabokat, kicsiknek szóló képeskönyvekhez meséket. Munkái a legtöbb szocialista országban, sőt, az Egyesült Államokban is megjelentek, több könyve ivritül is napvilágot látott. 


Legnagyobb sikerét idehaza a Szöszi-könyvekkel, egy lányregény-sorozattal érte el, melynek első kötete 1958-ban jelent meg. Házasságból elégséges című regényéből 1961-ben Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula főszereplésével készült film. Ifjúsági regényei hallatlanul népszerűek és olvasottak voltak, számos kiadást értek meg. A hatvanas években a Kisdobost szerkesztette. 1973-ban hunyt el. Gáspár Margithoz hasonló, nagy befolyású és igen tehetséges asszony volt, akinek munkái méltók az újra felfedezésre…


Bogáti Pétert ma (sz. 1924) elsősorban ifjúsági és tudományos-fantasztikus művek szerzőjeként tartjuk számon. Az utolsó ember c. sci-fije szocialista bestseller lett, ezt – hasonlóan más munkáihoz - több nyelvre is lefordították. 1951-ben, viszonylag fiatalon lesz a Nemzeti Színház dramaturgja, és ekkor kezdi meg egyetemi tanulmányait is. 


Első regénye, a Vörös érc ugyancsak 51-ben jelenik meg a Szépirodalmi Kiadónál. Az Ötéves terv kiskönyvtára sorozatban még ebben az évben adják ki a Bástya a Tiszán címet viselő kis füzetét, az Ifjúsági Könyvkiadónál pedig – Zórád rajzaival - a Győzelmi jelentés című, bányász-környezetben játszódó regényét. A történet a VIT-re való készülődés jegyében indul: a mozdonygyári DISZ ifjúsága vállalja, terven felül elkészíti azt a mozdonyt, ami a helyszínre viszi a magyar küldöttséget – a bánya ifjúsága meg azt, hogy (persze) terven felül kitermeli a Berlinig tartó úthoz szükséges 110 csille (700 mázsa) szenet. 

 

Nem szeretném, hogy a Nyájas Olvasó lerágja a körmét az izgalomtól, új kiadás meg amúgy sem várható, úgyhogy elárulom: sikerül. A könyv inkább termelési, mintsem ifjúsági regény, de a fiatalokról és fiataloknak szól. A rajzok ehhez illően komolyak, már-már sematikusak, ami Zórád esetében még ezekben az években is nagy szó: láthatóan nem mert „incselkedni” a témával. Az ötvenes évek második felében Bogáti fordít Goethét, a Népszavánál, később az Élet és irodalomnál szerkesztősködik, majd jó tíz évre a Magyar Hírek című újság munkatársa lesz. Közben azért gyermekkönyvei, regényei is megjelennek: munkáit Róna Emy, az Ágasvári csatát pedig Kassowitz Félix illusztrálja. A hetvenes években a Delfin-sorozat számára ír, 1973-ban megjelent Huszárkaland című történelmi regényéből később Zórád rajzaival képregény készül, ami aztán majd színes albumban is napvilágot lát. 

 

Az éledező tudományos-fantasztikus műfaj elfogadtatásáért sokat tett, később maga is aktív és kiváló művelőjévé vált. 1973-tól a televíziónál ismét dramaturgként dolgozik, majd visszatér a Népszavához, s innen vonul nyugdíjba. A nyolcvanas évek derekától nyugdíjasként még szerkeszti a Képírás c. lapot, ahol Sarlós Endre számára maga írt forgatókönyvet (Gróf Marsigli Alajos csodálatos élete). A kilencvenes években a Galaktikában jelennek meg rövidebb elbeszélései. Bogáti Péter nagy idők tanújaként, a magyar ifjúsági irodalom klasszikus korszakának egyik jelentős alakjaként ma is közöttünk él – Isten tartsa őt meg erőben, egészségben.


Urbán Ernő (1918-1974) hosszú, de igen gyorsan bejárt utat tett meg a pannonhalmi novíciátustól (1937) a magyar kommunista párt járási titkári pozíciójáig (1945), majd íróként a Kossuth-díjig (1952). A Sárváron, szegényparaszti családba született Urbán az érettségi után papi pályára készült, de egy év után feladta, s Eötvös-kollégistaként a pesti Bölcsészkar magyar-francia szakára iratkozott be. A tehetséges literátor fiatalember verseit 1939-től jelennek meg, 1942-ben már kötete is napvilágot lát. 

 

Az egyetem elvégzése után gerófi családnál házitanítóskodik, majd könyvügynök, vállalati titkár, a behívó kézhez vétele után katona, rövidesen már katonaszökevény. 1945-ben belép a kommunista pártba – földet oszt és azonnal karriert csinál. „1945. májustól az MKP, MDP Központi Vezetősége propagandaosztályának munkatársa, 1946-tól a Szabad Föld munkatársa, utóbb segédszerkesztője 1950-ig. 1947-től a Szabad Nép főmunkatársa, 1953-1956-ban a Csillag szerkesztőségének tagja, 1957-től a Népszabadság főmunkatársa; 1959-től a Falusi Vasárnap című hetilap főszerkesztője, a Művészeti Alap irodalmi szakosztályának elnöke. 1953-tól országgyűlési képviselő…” – emeli ki e fényes pálya néhány főbb állomását a História digitális adatbázisa.  Kiváló riporter, mai szóval a tényfeltáró újságírás egyik úttője, aki ismeri az országot, az embereket, a Szabad Föld munkatársaként járja a vidéket, érzékeli a napi problémákat. Ugyanakkor elkötelezett kommunista, pártfunkcionárius, az ötvenes évek kultúrpolitikájának formálója és végrehajtója. Publicisztikáin kívül a negyvenes évek végén-ötvenes évek elején elbeszélő költeményei [Tündérmajor (1950)], elbeszélés-gyűjteményei [Csillag a Rábán (1948), Csete István igazsága (1952), Pálfordulás (1952)] verses meséi (A piros csillag meséje, 1945; Kikelet, 1946; Mindentudó kicsi könyv, 1948; Tuskó Dani, 1950; Ezüst kard, 1951) jelennek meg.  


Az igazmondó Nepomuk című, az Ifjúsági Kiadónál 1951-ben megjelent munka – melyről még az 1945-1975 közötti magyar irodalom-történet kanonizált kézikönyve sem emlékezik meg – ez utóbbiak közé tartozik. A Nepomuk falusi történet, középpontjában a harkaházai reakció és a „progresszív erők” küzdelme áll. A gonosz öspörös (aki az egyházi adóhátralék, 124 akkori forint befizetéséig még esketni sem hajlandó) és klerikális sleppje mindent megtesz a téeszcsé szervezésének meggátolása érdekében, de persze pórul járnak, s a végén a vörös csillaggal ékesített traktor ekéjét immár semmi nem állíthatja meg, hogy a „közösbe” bevitt földön új barázdát szántson… Műfaját tekintve amolyan ízes, népiesch stílusban megírt „képes mese”. Zórádot bízták meg a nagyszámú illusztráció elkészítésével. A nyomdatechnika igen egyszerű, a nagy, album alakú, de vékonyka könyv borítója színes ugyan, de a belívek (igen randa szürke papírra nyomva) csak a fekete-fehér, vonalas rajzokat „bírták el”. Szinte minden lapon van illusztráció, mely igényes szerkesztői munkának köszönhetően a szöveggel egységes oldalképet alkot. 


A Kossuth-díjat Urbán a drámáiért kapta (Tűzkeresztség, 1952), de írt népszerű filmforgatókönyveket (Hintónjáró szerelem) is. Pártos, sematikus, dogmatikus és tisztesség ne essék szólván, legtöbbször igen bugyuta, idilli történetek ezek a „nagy átalakulások” korszakából. A valósághoz nem sok közük van. Urbán mentségére legyen mondva, hogy 53-tól (Uborkafa) már kritikusabb hangot üt meg, s mer írni a visszásságokról, a bürokrácia visszaéléseiről is. Későbbi munkássága derűsebb, könnyed és szórakoztató (Szamba hercegnő), legtöbbször azonban jó minőségű iparos-munka. Tehetséges író, nagyszerű publicista, ugyanakkor azonban a mindenkori politikai hatalom elkötelezett kiszolgálója. Helye van a magyar újságírás és irodalom panteonjában – de mert pályája jutalmát zömiben életében elvette, a halhatatlanság ennél lényegesen többel már nem tartozik neki…

Ezek az „egyperces” kor- és könyvrajzok először Kollárik Péter barátom Zórád munkásságának szentelt Facebook-oldalán https://www.facebook.com/zoraderno, jelennek meg - az újdonságokkal a jövőben is ott találkozhat majd a először a Nagyérdemű Olvasó. A sorozat ugyanis folytatódik - számos, a feledéstől megőrizni érdemes munka vár még újra felfedezésre...