2014. január 31., péntek

Tőlünk is függ, hogy mikor lesz folytatás: Kiss Feri bemutatta képregény-bibliográfiáinak első kötetétSokan voltunk, éppen elegen. Többen már be sem fértünk volna tán az Örökmozgó emeleti helyiségébe, mely Bíró Feri barátunk egyedülálló diafilm-gyűjteményét őrzi, s mely január 30-án épp harmadik alkalommal szolgált a Képregény Kedvelők Klubjának havi találkozója színhelyéül. Már jóval hat előtt gyülekezni kezdtünk: Kiss Feri képregény-bibliográfiájának megjelenése, a Füles 1957-2013 közti történeteit feldolgozó kötet bemutatása olyan alkalom volt, melyre a magyar képregényes közösség már igen régóta várt. Aztán megérkezett Kertész Sándor, a Linea Comics kiadó vezetője az első példányokkal – a szerkesztő-alkotók, Kiss Feri és Szakács György is csak itt és most találkoztak először munkájuk eredményével. Mint ahogy a kötet elkészítésében közreműködő meghívottak is, akik részére Feri az este során átnyújtotta a tiszteletpéldányokat…

Ismerkedés az első példányokkal...
Az igényes nyomdai kivitelezésű, kemény táblás, vaskos kötet – közel négyszáz oldal – elkészültéhez két év kellett: Feri és Szakács Gyuri 2012 januárjában, egy egységes azonosítási rendszer kidolgozásával, a kötetbe majdan bekerülő könyvészeti adatok rendszerének meghatározásával kezdtek neki a munkának. Ezután „csak” az aprómunka következett: a zömében excell-táblázatokba foglalt szöveg átírása, formázása, a történetekhez tartozó címlapok bélyegképek és mini-képregények szkennelése, az utómunkálatok és a korrektúra. Aztán az adatok pontosítása, a folyamatos csiszolgatás. 

Bíró Feri házigazdaként megnyitja az estet

Az adatok bevitelének gigászi munkáját Szakács Gyuri barátunk végezte el, de a többi fázisban igen sokan működtek közre: Kiss Szabolcs és Nagy András tervező szerkesztőként vették gondjaikba az oldalakat, Kroboth Jenő a borító megtervezése, elkészítése mellett képszerkesztői feladatokat is ellátott, s a címlapok felkutatásával, beszkennelésével, nyomdai előkészítésével nagyon sok gyűjtő is segítséget nyújtott a kiadvány sikeréhez. Thuróczy Gergely végtelen türelemmel lektorálta a készülő fejezeteket, Bayer Antal pedig a francia és olasz történetek hátterének feltárásával, az eredetik felkutatásával segítette a szerkesztők munkáját. 

„Az úgy kezdődött, hogy fogtam egy alig használt brigádnaplót és ebbe kezdtem összeírni a képregényeket...”
Egy lap Kiss Feri Piros Biblióiból: képregény-legendák a hetvenes évek elejéről, fellistázva

A könyv megjelentetését Kertész Sándor jegyzi kiadóként: miután a kötet többféle változatban készül majd („puha” és „kemény” táblás, fekete-fehér és színes belíves), s mindig csak annyi példányban, amennyire konkrétan igény mutatkozik, e nagy rugalmasságot kívánó munkát más aligha vállalhatta volna fel. Nekik – minden megnevezett és meg nem nevezett közreműködőnek – való köszönetnyilvánítással kezdődött az este – aztán megismerhettük a bibliográfia elkészültének előzményeit, mindezidáig rejtett előtörténetét is. Kiss Feri erről a kötet előszavában is beszél, erre az estére azonban magával hozott néhány rekvizítumot is. Mindenekelőtt legendás „vörös füzeteit”, melyekbe megszámlálhatatlan könyvtárazással, kutakodással töltött óra eredményeként kézzel rótta be a magyar képregény történet emlékezetét.

Az első nyomtatott magyar képregény-bibliográfia 1987-ből

A munka, mondta el Kiss Feri, még a nyolcvanas években kezdődött, mikor lelkes s még nagyon ifjú képregény-kutatóként Gross Péterrel, a tudományos-fantasztikus irodalom és a képregény híres gyűjtőjével megismerkedett. Ő állította össze – Feri és mások akkori közreműködése mellett – az első magyar képregény-bibliográfiát a tudományos-fantasztikus műfaj hazai alkotásairól.

Szakács Gyuri beavatja a hallgatókat az alkotás műhelytitkaiba

Az est során szó esett a folytatásról is. A Kiss magyar képregény-bibliográfiák második kötete a Füles után a Füles évkönyveiben s a Füles-lapokban megjelent történeteket tartalmazza majd. Ismét csak - lehetőség szerint - a teljesség igényével: ez viszont azt jelenti, hogy minden valaha megjelent kiadvány minden valaha megjelent számát át kell lapozni. Ehhez keres most Feri önkéntes segítőtársakat. A hangsúly az önkéntességen van, hisz ezeken a bibliográfiákon mindenki pro bono, a munka öröméért dolgozott s dolgozik majd a jövőben is: megjelentetésük sem üzleti vállalkozás. A nyomtatott kiadványhoz az érdeklődők önköltséges nyomdai áron juthatnak majd hozzá – ez a legolcsóbb, fekete-fehér, puha fedeles változat esetében kétezerötszáz, a legdrágább, színes, kemény fedeles esetében pedig közel négyezer forintot jelent.

Egy lap a közel négyszáz közül... A képregények tételes bemutatásán túl a kötetet gazdag mutató egészíti ki, melyben alkotóra, műre, évre egyaránt kereshetnek az érdeklődők


Mindazonáltal a kiadvány elektronikus változata minden képregény kedvelő számára, ingyenesen hozzáférhető lesz: Feri kezdettől úgy tervezte, hogy közlését a Magyar Elektronikus Könyvtár számára ajánlja fel.