2012. október 28., vasárnap

A jó doktor - egy el nem készült Asimov-életrajz történeteHa egy napon Artúr Benjámin és a többi, még meg sem született unokánk (sokat megért lányaimat ezzel már nem terhelném) úgy dönt, mégis nekifog a nagyapa hagyatéka feldolgozásának, a nyolcvanas évek végéig terjedő időszakkal nem lesz nehéz dolguk. 1981-től, írói-újságírói pályám kezdettétől minden munkámból félre tettem egy-egy kéziratos példányt, sőt, igen kiterjedt levelezésemet is megőriztem, s 1992 körül az egész gyűjteményt atyám egy barátja révén beköttettem.  A közel húsz vaskos fóliáns túlélte a költözéseket. Bár tartalma zömében magántermészetű csacskaság, ezek révén maradt fenn sok olyan „kordokumentum”, amit már felhasználtam vagy a jövőben esetleg fel fogok használni a blogban kifejtettek alátámasztására. Zóráddal folytatott sok-sok éves levelezésünk mellett megőriztem minden kiadói próbálkozásomat, az Aczél György titkárságával a képregény elfogadtatása érdekében vívott csaták emlékeit, nagy és kevésbé nagy szerkesztők dicsérő, vagy éppen elutasító leveleit. Van közülük, amelyik megérett a nyilvánosságra, s persze akad sok olyan, ami a benne foglalt közlések természeténél fogva jobb, ha örökre bizalmas marad.


A magyar sci-fi kezdetei körüli sertepertélésemről már más helyen írtam, s itt-ott megidéztem hazai tudományos-fantasztikus műfaj Sötét Nagyurának, Darth Kuczkának emlékét is. Ma már jóval árnyaltabban látom „Péter cár” a magyar szórakoztató műfajok fejlődésében betöltött szerepét, s személyi ellentéteinket elfeledve egyre inkább munkássága (nem kevés) előre mutató, pozitív vonásának hangsúlyozásával rovom le tiszteletemet nyomasztó emléke előtt. Mindig is kiváló költőnek tartottam – még sztálinista versei, amelyek a Kossuth-díjat már fiatalon meghozták neki is valódi tehetségről tanúskodnak. 56-os szerepvállalása után a „komoly” irodalomba többé már nem térhetett vissza – az éledező tudományos-fantasztikus műfaj azonban szerkesztőként és fordítóként ígéretes terepnek tűnhetett neki. A Móra kiadónál rá bízták a Kozmosz Fantasztikus Könyvek gondozását. 1969-ben, Asimov A halhatatlanság halála című kötetével indult a sorozat, amelyben tényleg a sci-fi klasszikusai váltak magyar nyelven hozzáférhetővé. Aztán (első számában megint csak Asimov kettős novellájával) elindult a Galaktika, s egy évtizeddel később a Robur. A hazai sci-fiben Kuczka megkerülhetetlenné vált – csak az lehetett szerző, akit ő annak elfogadott, csak az kaphatott illusztrátori munkát, akit ő arra kijelölt. Így volt ez akkor is, mikor a Galaktika szerkesztését egy időre formálisan Szentmihályi-Szabó Péter vette át.Bár Zórád nála is igyekezett egyengetni pályámat, a köztük lévő kutya-macska barátság ellenére sem tudta elérni, hogy Kuczka befogadjon „istállójába”. Igaz, én nem irodalmi zsengékkel kilincseltem nála, hanem – a képregények mellett, amelyek közlésére egyébként is kevés hajlandóságot mutatott – a sci-fi egyik kiemelkedő alkotójával kapcsolatos életrajz-tervemmel. Kuczka számos Asimov-könyvhöz írt áradózó utószót, a kiadó szemérmetlenül sok pénzt keresett az sok százezer példányban fogyó Asimov-kötetekkel, abban a hitben voltam hát, hogy akár támogathatónak is találja az ötletet. Nem is tévedhettem volna nagyobbat. Kuczka nem csak a hazai kiadási lehetőségeket igyekezett monopolizálni, de a sci-fi külföldi nagyjaival fenntartott kapcsolatokat is. Mikor a küszöbén megjelent egy nímand, aki azzal dicsekedett, hogy nem csak személyes ismeretségben van Asimovval, de engedélyt is kapott tőle magyar életrajza megírására, s mindezt iratokkal is alá tudta támasztani, hevesen és gyorsan reagált. Gyorsan, mert a megkeresésre szinte azonnal válaszolt, s hevesen, mert elutasító levelében szegény Asimovot is kíméletlenül kiosztotta: a korábbi (ezek szerint kicsit hamis) hozsannák ellenére a másod-vonalbeli sci-fi szerzők között jelölte ki a helyét. Bár az Asimov-életrajzzal aztán próbálkoztam más kiadóknál is, vagy élből elutasították a gondolatot, vagy jó szándékkal a kiadói munkamegosztás szerint a sci-fire „illetékes” Mórához, konkrétan Kuczkához irányítottak tovább. 88 után már inkább a képregények kötöttek le, a kiadói monopóliumok leomlásával már formális akadálya nem lett volna a megjelenésnek, viszont időm sem, hogy komolyan foglalkozzam vele…


Asimovval (és a sci-fi más, kiváló szerzőivel is) a nyolcvanas évek elején-derekán sikerült kapcsolatba kerülnöm. 1981-ben sok a sci-fivel foglalkozó könyvet hoztam haza az Egyesült Államokból, köztük Asimov kétkötetes önéletrajzát is. Rongyosra olvastam. Már nem emlékszem, honnan sikerült megszereznem a címét – talán a Doubleday küldte neki tovább megkeresésemet – és nagyon meglepődtem, mikor rajongói levelemre választ kaptam tőle. Lelkesen válaszoltam, tanácsokat kértem tőle, sőt (talán erre is lesz egyszer bocsánat…), az Alapítvány-ciklus kapcsán én próbáltam ötleteket adni – neki. Nagyságát mutatja, hogy még ezekre is kedvesen válaszolt… 


Küldtem neki néhány fénymásolatot róla készített portrémból, egy példányt aztán aláírva vissza is kaptam tőle.  Magyar nyelvű életrajza megírásához szívesen hozzájárult – sőt, azt is elintézte a Doubleday illetékeseivel, hogy korlátozás nélkül felhasználhassam, idézhessem önéletrajzi köteteit s a más munkáiban megjelent visszaemlékezéseket. Levelezésünk később megritkult, de többé-kevésbé rendszeres maradt: azt sajnálattal vette tudomásul, hogy az életrajzi kötetre nem találtam kiadót, annak viszont örült, mikor új és újabb munkái magyar nyelven is eljutottak az olvasókhoz. Igaz, a kiadónak nem mindig jutott eszébe küldeni neki tiszteletpéldányt – két könyve magyar nyelvű változatának megjelenéséről is tőlem sikerült értesülnie. Halála 92-ben megrendített, a családdal való kapcsolatom a Janet asszonynak küldött részvétnyilvánító levéllel szakadt meg.


Robert Heinleinnel felesége, Virginia révén tartottuk a kapcsolatot. Heinlein utált levelezni és még jobban utált fényképeket dedikálni, sőt, „beállított”, műtermi fotókat se nagyon hagyott készíttetni magáról. „Nem vagyok mozisztár!” – füstölgött (tényleg nem volt az…). Viszont valamilyen oknál fogva engem kedvelt, s kivételt tett velem: küldött egy jól sikerült, általa aláírt amatőr-fotót, s később – ugyancsak Virginianak diktálva a válaszokat – néhány az amerikai sci-fi hőskorával kapcsolatos személyes emlékét is megosztotta velem. 

 
Arthur C. Clarke viszont nehéz eset volt. Az ismeretlenektől, de akár az újságíróktól érkező megkeresésekre vagy egyáltalán nem, vagy csak egy típuskérdésekre típusválaszokat adó formalevéllel reagált. Viszont, ha nem is ő személyesen, de titkárnője csakugyan elolvasott minden beérkező levelet, mert a munkásságára vonatkozó, tényleg személyes kérdésekre később sikerült közvetlenül is választ kapnom tőle. 


Mindemellett meglehetősen jó viszonyba keveredtem a Doubleday és az Avon számos szerkesztőjével, sőt, az Asimov neve alatt megjelenő tudományos-fantasztikus magazint készítő csapat több tagjával is. Sok új megjelenésű kötetet kaptam tőlük, ritkaságok beszerzésében segítettek, meg bibliográfiák fénymásolataival. Ezek viszont – kevés könyv kivételével, amit sikerült megőriznem – elvesztek az idők homályában. A nyolcvanas évek Magyarországán azonban mindezzel még amúgy sem nagyon volt mit kezdeni. Kuczka később, mikor a kibontakozó, alternatív sci-fi vonalához csatlakoztam, végérvényesen és rajzolóként is „letiltott” engem: már a Galaktikában közlésre elfogadott képregényemet adta vissza Szentmihályi-Szabó, aki viszont a tasakban benne felejtette Péter cár ukázát  a pro forma főszerkesztő felé... Az új, sok lelkesedéssel, de kevés pénzzel működő egyesületek, kiadók meg – érthető módon - inkább az addig keményen háttérbe szorított hazai szerzők számára szerettek volna publikációs lehetőséget biztosítani. 


Ha nyerek a lottón, szoktam mondogatni, időt veszek belőle, hogy minden, be nem teljesült álmom megvalósíthassam. Az egyik ilyen – rögtön a képregényes pályámat megkoronázó Opus Magnum után – az Asimov-életrajz befejezése. Gyanítom, persze, hogy nem nyerek – s ami megmarad, már csak a széttört remények sepregetésének öröme lehet. A darabok össze illesztése azonban már az unokáimra marad…