2014. szeptember 17., szerda

„Macska legyek, ha nem csinálom jobban!” - a színes képregény kezdetei Magyarországon


2014 szeptemberében ahogy arról ebben a cikkben olvashattokelindult a Képregény Kedvelők Klubjának Facebook-csoportja. Várunk mindenkit, aki a régi képregények, az aranykor magyar klasszikusai és a Képregény Kedvelők Klubjának rendezvényei iránt érdeklődik. Itt lehet jelentkezni: https://www.facebook.com/groups/1464336630521037/


Úgy alakult, hogy a magyar képregény hőskora legnagyobbrészt feketében és fehérben él emlékezetünkben. Ennek persze megvannak a maga sajtótörténeti okai: az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek magyar lapkiadása, főleg a nagy példányszámban megjelenő heti- és havilapok (melyek a képregénynek is otthont adtak) alig-alig engedhették meg maguknak a színes nyomtatás luxusát. Minőségi papír és megfelelő nyomdatechnika is csak korlátos mennyiségben állt rendelkezésre. Igen sokszor csak a borító volt színes, a belívek pedig monokrómok, esetleg kísérőszínnel nyomottak – vagy, jobb esetben, részben színesek, mint azt a legkedveltebb hetilapok, a Nők Lapja, az Ország-Világ vagy a Képes Újság esetében megszokhattuk. „Teljes egészében” színesben csak néhány újság jelent meg – szerencsére ezek közé tartozott néhány, a legkisebbeket megcélzó lap is.


Még nem képregény, de már képregényes... Az ötvenes évek derekán az Úttörőben sokszor jelentek meg gazdagon (és színesen) illusztrált elbeszélések – a tanulóifjúság épülésére. Ezek közé tartozott a Sebők Imre által megrajzolt, kétoldalas A hőstett is, mely Illik Tibor, egy fiatal, a Balatonon szolgálatot teljesítő katona bátor kalandját beszélte el.
A színes belív tehát drága kincs volt: kevés lap engedhette meg magának, hogy a képregényre „pazarolja” – ha egyáltalán közölt képregényeket. Az a néhány kivétel, mely mégis megtette, számos igen szép, emlékezetes alkotás létrejöttét segítette elő – a szó legszorosabb értelmében véve színt víve a magyar képregény-történetbe. Ezek, no meg az egyik előző írásban említett színes diafilmek bizonyítják az aranykor alkotóinak – mindenekelőtt Zórádnak és Sebőknek – az alkalmazott grafika egyik legnehezebb válfaja, a festmény-illusztráció műfajában való rendkívüli tehetségét. A tökéletes formaérzék, rajztudás náluk ugyancsak tökéletes színkezeléssel találkozott – különösen Sebők vegyes technikás borítói (ő már a harmincas években is népszerű címlaprajzolónak számított) semmivel sem maradtak el a kor amerikai, német, vagy – akik nagyon tudtak – spanyol címlapfestői mellett.


Egy színes kuriózum, ugyancsak az Úttörő 1955-ös évfolyamából... Sicc figuráját Kálmán Jenő alkotta meg, s először a Pajtában, folytatásokban jelentek meg kalandjai. A rajzoló Zórád volt, aki amolyan szocialista Csizmás Kandúrként képzelte el a verses mese főszereplőjét. Az első, egészen más képi világot nyújtó Sicc-képeskönyvTankó Béla rajzaival – 1956-ban jelent meg, s népszerűsége máig töretlen.
A magyar sajtó ebben az időben még „szerette” a festett, grafikus címlapokat. Kezdetben sokszor még a Fülesnek is rajz jelent meg a borítóján, s csak a hatvanas évek derekától váltak uralkodóvá a fájintos, egyre lengébben öltözött fehérnépek: énekesnők, színésznők, egyéb szépleányok. A hátsó borító sokszor nevelő célzatot szolgált: hol az 56-ban nyugatra tántorgott honfiakat csábította hazatérésre (s ünnepelte azokat, akik már visszatértek), hol a pesti mindennapokból vett karikatúrákkal örvendeztette meg a nagyérdeműt. A fekete-fehér lapok is szívesen tettek ki rajzot a címlapra: mint más helyett már láttuk, a Képes Nyelvmesterben a legszebbeket Zórád és Sebők, a Modellezésben Marjai Imre készítette.


Az Ezermester 1957 és 1997 közötti számai az Ezermester Oldtimer oldalán érhetők el: érdemes oda ellátogatni. Szenes Róbert egyedi hangulatú borítófestményei – mint ez az 1960-ból származó – nagy szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot. A kiadó 1961-től kísérletezett a fényképes borítókkal (sokszor ismert sztárokat „állított” be valamilyen „barkács-szituációba”), később azonban visszatért a rajzolt borítókhoz. Rochi Ernő, kiváló barátom, Szenes életművének kutatója, képregényeinek újbóli közreadója gyűjteményéből - köszönet érte.
A nagy példányszámban megjelenő barkácsmagazin, az Ezermester borítóit az ötvenes évek végégétől jó néhány esztendőn át Szenes Róbert jegyezte, aki nagyon tudott festeni - erre Fazekas Attila hívta fel figyelmemet, aki a balatonalmádi bolhapiacon tett szert e régi számokból értékes gyűjteményre. Szenes – életművét Rochi Ernő barátom dolgozta fel – képregény-rajzolónak is kiváló volt: bár a „kismesterek” között tartják számon, kidolgozott, szépen komponált, erőteljes rajzai, jellegzetes alakjai nem csak nagy tehetségről, de a sajtógrafika, mint szakma igen alapos ismeretéről is tanúskodnak. Néhány rajza felett hosszan merengtünk Attilával: nem tudtuk eldönteni, hogy a már fényképszerűség határait súroló, grafikai trükkökben tobzódó rajz „sima” festmény, vagy fénykép a rajzzal való összedolgozása.

1957-ben nem csak a Pajtás, de a Kisdobos is közölt gyermekeknek szóló képregényt. A Félix és Suviksz színesben jelent meg, az egy-egy oldalpárra rúgó, 18 egyenlő méretű képkockából álló történetek témáit a szerzők rendre a kis olvasók számára ismert és kedves világból (cirkusz, iskola, kirándulás) merítették.
Szenes Róbert azonban – sajnos – sem akkor, sem később nem készített színes képregényt: ezt csakugyan kevés grafikus mondhatta el magáról. Igaz, a cikk tárgyánál szorosan maradva nem számítom ide a Kisdobosban megjelent, nem szövegbuborékos képtörténeteket, de a Ludas Matyi némely nagyszerű rajzolóinak comic-stripnek is minősíthető képsorozatait (ezek közül Bayer Antal több, igen kedves darabot adott közre Képregénymúzeum-blogjában), illetőleg a Ludas Magazinok egész oldalas bohóságait sem - „csak” a komoly, „valódi” történeteket.


A gyanú árnyéka, a Rendkívüli Füles 1971-es nyári számából
Elvétve persze utóbbi az előbbiekbe is bekeveredhetett, miként az előbbi az utóbbiakba is: a nagyszerű Endrődi István életműve és a Tollasbál bizonyítja az átjárhatóságot két rendszer között. Mindent összevetve 1958 és 1978 között a tízet sem érte el azoknak a lapoknak a száma, ahol az igazi színes képregények megjelenhettek – s közülük mindössze egyről, a Képes Újságról volt elmondható, hogy rendszerességgel – s néhány továbbiról (pl. a Rendkívüli Fülesről), hogy viszonylag gyakorta.


A hatvanas években a színes képregény szinte egyedüli megjelenési lehetőségét a Képes Újság biztosította. Minden történetet Korcsmáros Pál rajzolt, de – s ezt érdemes megfigyelni - nem ugyanolyan grafikai eszközök használatával. Az első színes képregény a lapban a Regélő századok c. sorozat volt, melyben Pánczél Lajos a legkorábbi magyar történelem eseményeit dolgozta fel. Az első 29 folytatás - erre Kiss Feri hívta fel figyelmemet - eredetileg lavírozott, fekete-fehér változatban készült, a nyomdában utólag – foltszerűen  emeltek ki színesben egyes kompozíciós elemeket…
A Képes Újság igazi unikum volt ebben az időben – s ha dicsérem, nem a későbbi munkatárs elfogultsága beszél belőlem. A lapban 1961 és 1974 között jelentek meg képregények – ezeket az első tíz évben kivétel nélkül Pánczél Lajos, halála után pedig lánya, Pánczél Margit írta, s minden esetben Korcsmáros Pál rajzolta. A rajzok - attól függően, hova került a képregény a lap „kilövésében” - hol fekete-fehérben, hol színesben jelentek meg. Nos, ezek a hatvanas években született alkotások a magyar színes képregény hőskorának legemlékezetesebb alkotásai. Nem csak művészi értékük miatt (Korcsmáros igényesen, szépen dolgozott, kerülte a harsány megoldásokat, finom akvarelltechnikája „rásimult” a rajzokra), de témaválasztásuk okán is: több közülük nemzeti képregény-eposzaink közé tartozik, s méltán tarthatna számot az újra felfedezésre. Aztán persze volt olyan történet is, mely „pusztán” szórakoztatni akart – az Indul a bakterház ebben a műfajban nemzeti klasszikussá emelkedett.


... a 30. folytatástól azonban már maga a művész dolgozott színesben: a mívesebb, lágyabb tónusokat használó akvarell-technikát használt és a történet végéig ki is tartott mellette.
A hetvenes évek derekán aztán a helyzet lassan megváltozott – a Pajtás színesre váltott, itt, s alkalmi kiadványaiban „kiszínesedett” a képregény. 1977 után a Kisdobos is új lendületre kapott: a „kommersznek” tartott kortárs fővonalhoz képest művészibb igénnyel, fiatal művészeket felkérve kezdtek igényes, szépen megrajzolt sorozatok kiadásába. Arra azonban, hogy a színes képregény „áttörjön” a magyar lapkiadásban még néhány évet várni kellett: ez 1981 végén, a Kockás elindulásával következett be. A Pif akkor már jó ideje átállt a teljes színes megjelenésre – melyekből már az anyalap, a Pajtás is bőven merített (s ezzel párhuzamosan ki is kopott belőle a hazai szerzők által rajzolt képregény), s ezekből válogatták össze az Kockás egyes számait is.


A Mátyás király kalandjainál Korcsmáros már egészen más technikát használ. Oldalai fegyelmezettebbek, a történetet sok és szabályos képkockákba zárva meséli el, s nem kifesti vagy „alászínezi” a tussal kihúzott rajzokat, hanem „festmény-képregényt” csinál: a ceruzarajzokat közvetlenül színes ceruzával, festékkel „dolgozza ki”
Elvétve a Kockásban is volt színes magyar képregény: Dargay Attila Kajlával, Zórád a Törökfejes kopjával és A három testőrrel (ezek kifestése valakinek igen-igen randára sikerült: a Mester vissza is vonta a jogot az alászínezett utánközlések folytatására) – a minőségi kiadást azonban ekkor már a Táltos albumai képviselték. Pedig hát a hetvenes években sok magyar képregénynek készült színes változata – igaz, nem hazai, hanem lengyel és kelet-német kiadások számára. A lengyel Relaxban és a német Frösiben megjelent oldalak színezése igen eltérő szakmai igényességet tükrözött: hol csak a rajzok mögé durván odatett, inkább a kép hangulatához igazodó hangulati elem volt, hol mívesen kidolgozott művészi igényű munka. Némelyik – kerülő úton – aztán hazajött: a képregény-honosító oldalakon találkozhatunk időt, fáradtságot nem ismerő rajongók visszamagyarításaival.


Zórád németül, színesben. A magyar képregényeket a szocialista tábor többi országában is szerették. Néhány éve gyűjtők, képregény-történészek kezdték meg feldolgozásukat, nyomtatásban azonban itthon persze még nem találkozhattunk (és valószínűleg nem is fogunk találkozni) velük.
A nyolcvanas évek derekától aztán egyre több lap kezdett el képregényeket közölni: ezek közül – már csak szerkesztői erősségei folytán is - kiemelkedett az 1986-ban indult, s mindössze nyolc számot megért Képírás. Sarlós Endre nagy szeretettel és igényességgel megrajzolt történelmi sorozatai – melyek, Istennek, s az idős Mesternek hála ma is folytatódnak – mind-mind egyedi alkotások, mind-mind a magyar grafika igazi gyöngyszemei - de nem mindig „hagyományos” képregények. Közülük az első, a Gróf Marsigli Alajos… még „klasszikus” képaláírásokkal dolgozott: a rajzok itt csak a szöveg illusztrációjául szolgáltak.

A Gróf Marsigli Alajos csodálatos élete izgalmas történelmi tabló volt, változatos helyszínekkel, dinamikus, pezsgő csatajelentekkel. Sarlós itt még „csak” kiszínezte a tusrajzokat: kerülte az erős színeket, jól adagolja az egymást kiegészítő, eltérő árnyalatokat.
A magyar történelmi képregény egyik csúcspontját jelentő Képes Krónika sem szövegbuborékos képregény: szépen komponált oldalakon, látványos, dinamikus rajzokkal, díszítőelemeket, iniciálékat gazdagon alkalmazva, a tipográfiára is ügyelve beszéli el a magyarok történetének kezdeti évszázadait. Színezése egyedi: elegáns, nemes, a régi krónikákból ismert, keveretlen, tiszta tónusokkal dolgozik, sehol egy disszonáns hang, minden oldalon minden szín minden színnel harmonizál. Illendő lenne, hogy egyszer albumban is megjelenjen – hirdetve a szigetvári mester nagy tehetségét s történelmi eleink örök dicsőségét.


Képregény és műalkotás… A Képes Krónika felülmúlhatatlan Sarlós-féle interpretációja.
Ha csak a kifestés technikáját nézzük, magyar színes képregénynek kezdetektől két fő „irányzata” volt. Az egyik a rajzfilmesek és a nyomdai grafikusok által alkalmazott fóliafestés, a másik a hagyományos értelemben vett akvarelltechnika, illetve a vízfesték, a színes ceruza, szükség szerint tempera együttes alkalmazására épülő vegyes. Itt is voltak átmenetek, kivételt erősítő szabályok: Dargay Attila, a kiváló rajzfilmes a Pajtásban megjelent Kajlákat általában vízfestékkel maga színezte - Zórád a Rendkívüli Fülesben megjelenő „komoly” képregényeit viszont a nyomdai grafikusok „töltötték fel” színekkel. A legtöbbször igen rossz minőségű papírra kerülő offszetnyomtatás nem „szerette” a sokféle tónust: a vízfesték nem, csak a rajzfilmes technika tudta nyújtani a nagy, színes felületeknél elengedhetetlen egyenletességet.  Ám mert a színes képregény ritka kincs volt, a hetvenes években még nem nagyon bántuk, ha abban nem mindig, minden tökéletes...


Ihaj, csuhaj – Kajlával. 1977-re már kiszínesedett a Pajtás, s – részben - színesben jelentek meg alkalmi magazinjai is. Sok történetet a Pif-ből vettek át – sajnos ez később teljesen kiszorította a lapból a magyar alkotók képregényeit.
Zórád, a festőművész felülmúlhatatlan volt saját képregényei színessé tételében – akkor is, mikor nem végezte a színezést, hanem hitvese, az apró termetű, bájos, mindig végtelenül türelmes és kedves Ilka. Őt hitvesem is nagyon megkedvelte – oly annyira, hogy nevébe is „beleszerettünk”: második kislányunk ő utána kapta az Ilka nevet. A nyolcvanas évek elejétől, mikor a Mester inkább már csak az illusztrálással és a Tabán-képekkel foglalkozott, Zórád irányítása mellett sokszor ő vette át a babrás kifestő munkát – kis munkaasztala azonban nem a Mester belső szentélyében, hanem a nappaliban állott. Minőségi festékeket használt: ezeket zömében külföldi útjai során szerezte be - élénk, fedett színeit viszont egy egyszerű, fillérekért kapható csehszlovák anilin-készlettel érte el. Ehhez persze a vízfestéket, tust egyaránt jól bíró kartonra is szükség volt. A Szent István körúti művészboltban kapható import, osztrák kartont használta, nekem is ezt ajánlotta – de mert igencsak drága volt és ritkán lehetett hozzá jutni, idővel aztán áttértem a jó magyar műszaki kartonra.


A Hajdúk kapitánya színes változatának megjelenése idején (1986) Zórád már rég nem készített új képregényeket. Az első, a Táltosnál megjelent albumokhoz képest már egyszerűbb kifestési technikát használt. A nagyobb felületeket előrajzolta, s azokat a felesége „vitte fel”, ő csak a végső simításokat végezte.
Mert hát persze viszonylag rövid pályafutásom során azért én is készítettem színes képregényt. A Bucó-füzeteket nem sorolnám ide, hisz azokat egy, a Pannónia stúdióban dolgozó profi kifestő színezte – tulajdonképpen csak egy nagyobb (és végül nem publikált) és egy egyoldalas, referenciának szánt, de végül a Mi Világunk egyik alkalmi magazinjában megjelent történettel „dicsekedhetek”. Ha másra nem, arra jó volt, hogy rádöbbentsen: bizony, a színes képregény nem nekem találták ki…


A művésznő elrablásának színes változatát ez egyik könyvkiadó megrendelésére készítettem el: úgy volt, hogy füzetes formában fog majd megjelenni. Erre végül nem került sor: a történet máig publikálatlan maradt. Az első ránézésre látszik, hogy a vízfestéket nem az ilyen munkákra találták ki: bár akkor már sikerült minőségi, s csakugyan élénk színű, egyenletesebb fedettséget adó festékeket szereznem, a nagy felületeken azért jól látszottak a száradási nyomok.
Ha valahol, itt ütközött ki a rendszeres, alapos művészi képzés hiánya: a jó szem, kézügyesség, a vonalas rajzban szerzett egyre jelentősebb gyakorlat itt már nem segített. A csók (melynek alaphangulatát, s a nyitókép zöld kerámia díszkútját egy német utazási prospektusból „emeltem át”) mindazonáltal a körülményekhez képest még jól sikerült. Az alapokat vízfestékkel tettem fel, a tónusokat színes ceruzával emeltem ki, a szörny (eredetileg valamilyen ártatlan tatu-féleség szolgált modelljéül) rücskeinek térhatását harsány-zöld filctoll segítségével értem el.


A csók vegyes technikával készült: épp csak ketchupot, szilvalekvárt és a kamra egyéb kincseit nem használtam fel annak érdekében, hogy a megfelelő hatásokat elérjem. A Hölgykoszorú című Mi Világunk-kiadványban jelent meg.
A nyolcvanas évek vége felé aztán átszakadtak a gátak. Addigra már a magyar nyomdák egy része jelentős modernizáción ment keresztül, minden technikai feltétel adott volt a minőségi színes nyomtatáshoz. Nagyon sok holland, belga, német képregényt (füzeteseket és albumokat) nyomtattak Budapesten, aztán a kiadók is érdeklődni kezdtek a Nyugat felé egyre nyitottabbá váló magyar lappiac iránt. Ami azonban azután következett, már a magyar képregénynek más(ként színezett) lapjaira tartozik…


A cikkhez felhasznált illusztrációk forrása (ahol az külön nem kerül feltüntetésre)  
Kiss Feri digitális archívuma - ezúton is köszönöm kedves 
barátaimnak az írás elkészültéhez nyújtott önzetlen segítségüket.