2014. február 6., csütörtök

„Veled, uram, nem lehet vitatkozni” – Don Camillo kis világa, immár képregényen is

A magyar képregény aranykorában sok minden befért a műfaj tágan kijelölt korlátai közé. Az olvasók épülésre szolgáló, „mondanivalós” történetek mellett szórakoztatás jegyében kapitalista szerzők munkáiból is készülhetett adaptáció, virágzott a krimi, a kaland, a sci-fi, Korcsmáros zseniális Rejtő-történeteivel mindvégig jelen volt a két háború közötti magyar ponyva. Idővel kitolódtak az ábrázolás illendőségének határai is: a kezdetben nagyon is szemérmes magyar képregény a hatvanas évek végétől már rendszeresen pucérkodik: állandóan ledér hölgyekkel, forró szerelmi jelenetekkel találkozunk a Füles, s igen sokszor a Magyar Ifjúság oldalain. Egy valamivel azonban nem, nem, soha: egyházi témájú, vagy papról, lelkészről pozitíve szóló képregénnyel.

Ettől megmenekült a magyar képregény – de nem Zórád… Az ötvenes évek egyik „népnevelő” színdarabjában a reakció pohos képviselőjére, a mihaszna csuhásra lesújt a falu egyszerű népének jogos haragja.
Igaz, bizonyos szempontból már ez is eredménynek mutatkozhatott. Az ötvenes évek átpolitizált szórakoztató irodalma – a gyerekeknek szánt képeskönyvek is – ugyanis még szívesen nyúlt a papok alakjához – mindig osztályellenségként, megveszekedett reakciósként ábrázolva a csuhásokat. A konszolidált kádárizmus ezt már nem igényelte – az állam és az egyházak közt kialakult egy új megegyezés, melybe belefért az egyébként nem is színvonaltalan egyházi könyv- és lapkiadás szolid támogatása (a hatvanas években katolikus hittankönyvek szép illusztrációit nagy örömünkre az a Szecskó Tamás készítette, aki a Móránál megjelent kedvenc ifjúsági regényeinkhez is rajzolt), de az „egyházi” képregényig azért még nem vezetett út.

A Don Camillo-filmek az ötvenes-hatvanas évek nagy nyugat-európai filmsikerei voltak
Kivételt a történelmi tárgyú, elsősorban magyar történelmi képregények képeztek: koronázást, királyi esküvőt, temetést a szentségeket kiszolgáltató főpapokat, csatában a rohamra induló seregeket megáldó tisztelendő és nagytiszteletű urak nélkül nehéz is lett volna elképzelni. De az, hogy akár a reformáció valamely nagy, hazai alakjának is emléket állító, egyházi tárgyú, vagy épp bibliai témájú képregény készüljön, azért meglehetősen életszerűtlen lett volna – ezzel egyébként a maga részéről az egyház is kiegyezett, mely akkor még nyugaton sem lelkesedett túlzottan az ilyen feldolgozásokért. Később a helyzet változott – a bibliai-keresztény tárgyú képregényekről Bayer Antal egy Tálosi Andrással készített interjújában remek összefoglalást - de nem a nyolcvanas évek végéig: engem 87 körül rövid úton hajítottak ki az Actio Catholicától, mikor egy egyházi tárgyú képregény ötletével megkerestem őket.

Don Camillo örök vitában áll Krisztussal…
Általában elfogadja érveit. Néha azonban a husáng is előkerül.
Ma is állítom, az elgondolás jó volt - végtére is az Olaszországban, Franciaországban és Németországban legismertebb és legnépszerűbb katolikus pap, Don Camillo kalandjait dolgozta volna fel. Alakját Giovannino Guareschi (1908–68) olasz író alkotta meg: a síkságán játszódó történeteket magában foglaló első kötet (Mondo Piccolo: Don Camillo – Don Camillo kis világa) 1948-ban jelent meg. Kedves, őszinte, nagyon szerethető mesék voltak ezek a második világháború utáni Olaszország nem könnyű mindennapjairól. A történetek két főhőse: Don Camillo, Boscaccio plébánosa (a filmekben majd Brescello „alakítja” a városkát, melynek ma a Don Camillo-turizmus képezi egyik legfőbb bevételét), és a városka polgármestere, a kommunista Peppone. Kettejük sok-sok évtizedes egymás elleni és egymás melletti harcait sok-sok történet dolgozta fel (szám szerint 347), melyek egy része még Guareschi életében könyvekbe gyűjtve is megjelent – halála óta pedig számtalan kiadást ért meg.

Elena Pianta egy oldala – még ceruzarajzban
Don Camilloval én az osztrák tévén keresztül, a hetvenes évek elején ismerkedtem meg. 1952 és 1965 között a nagyszerű Fernandel és a minden gesztusában olasz, nagy színész Gino Cervi főszereplésével öt mozifilm készült – imádtam mindahányat. Fernandel nem szerepet játszik: magát adja a temploma oltára fölötti megfeszítetett Jézussal meghitten beszélgető, ugyanakkor nagyon emberi, hirtelen haragú de gyorsan megbékélő, nagy erejű és péklapát tenyerű falusi pap megformálásával – Cervi pedig az Isten segítségével kommunista párttitkárrá emelkedett polgármesterben a kor Olaszországának öntudatra ébredő, nem olyan még rég elnyomott és szegénysorban ragadt kisemberének apoteózisát. Politikai ellenfelek – ott törnek egymás orra alá borsot, ahol csak tudnak – de barátok is, földiek: s ez, meg mély emberségük legtöbbször minden más köteléknél erősebbnek mutatkozik. Peppone vad kommunista, de amúgy olasz módra: a választási győzelemért gyertyát gyújt Krisztusnak, ha kell dacból, néha hitből, de mindig becsülettel imádkozik. Don Camillo titokban egy bolsevik: bár hivatalból a fekete párt, a katolikusok szekerét tolja, „osztályalapon” a szegényekkel tart, az elnyomottakkal érez, és még a környék földesuraival (mind-mind a jobboldal oszlopai) is tengelyt akaszt, ha ezzel az ő ügyüket segítheti.

– Jó, jó, de általában nézve, politikai szempontból...
– Nem érdekelnek az általános politikai szempontjaid! – vágott közbe Krisztus. – A keresztényi szeretet szempontjából kinevettetni valakit azért, mert csak három elemije van, nagy disznóság, és te vagy a hibás, don Camillo!
– Uram sóhajtott don Camillo –, mondd meg, mit tehetek?
– Nem én írtam ki, hogy „Peppone szamár”! A bűnös bűnhődjön. Ez a te dolgod, don Camillo!
Don Camillo és Peppone „kis világa” a saját városuk – ahogy a világ, az évek, évtizedek során ez is változik. Guareschi hívő katolikus, de a dolgokról véleménye van – s ez nem mindig a hivatalos egyházi állásponttal egyezik. Egyházkritikája néha kifejezetten kemény: a második vatikáni zsinat utáni megújhodási folyamat vadhajtásait éppúgy pellengérre tűzi, mint az elbürokratizálódott, nyegle fiatalok kezébe került egyházi vezetést. De szereti egyházát – és mindenek fölött Krisztust. Aki történeteiben élő szereplővé válik – Don Camillo sokszor pörlekedik vele, napi küzdelmeiben sokszor próbálja meggyőzni a maga igazáról, s ezt néha Krisztus hagyja is. Legtöbbször azonban finoman „helyére teszi” – viszonyuk baráti, sértődés nincs, s ha úgy adódik, hogy valami helytelen tettéért vezekelnie kell, Don Camillo zúgolódás nélkül méri magára a szerinte is megérdemelt büntetést: kiissza a csukamájolajjal teli poharat, elmorzsolja utolsó szivarját vagy épp három napig vízre, kenyérre szorított böjtöt tart.
– Miről van szó? – kérdezte Cristina néni.
– Az a helyzet, hogy megvoltak a községi választások, és a vörösök győztek – vágott bele a Pici.
– Faragatlan népség – kommentálta Cristina néni.
– A vörösök, akik győztek, mi vagyunk – folytatta a Pici.
Szerethetők ezek a történetek, melyek a magyar olvasókhoz csak viszonylag későn, a kilencvenes évek elején találtak utat – mint ahogy a filmek is. S ez a késedelem csak türelemmel dolgozható le: bár a mesék kedvesek, fordulatosak és izgalmasak is – Guareschi könnyű kezű, de jó író volt, aki értette a szórakoztatás művészetét – a mai magyar olvasót már nem könnyen szólítják meg. A legismertebb történeteket az Új Ember kiadó a kettőezres évek végétől ismét közreadta – a legutóbbi kötet, a Don Camillo és a fiatalok új kiadása 2010-ben jelent meg. Az 1983-ben Terence Hill főszereplésével készült filmváltozatot viszont igen sokan ismerik és szeretik – igazából azonban - bár „nyomokban” az eredeti történet elemei is felfedezhetők benne – ennek már nem sok köze volt a Fernandel által oly hitelesen megformált falusi plébános kis világához. Az 1980-as angol sorozat – ahol Mario Adorf, a német színész alakította Don Camillot, az angol Brian Blessed pedig Pepponét – talán szerencsére, de hozzánk el sem jutott.
Don Camillo bezárta az ajtót, magára kanyarította a köpenyét, s mielőtt kiment volna, egy röpke térdhajtásra az oltárhoz járult: – Don Camillo – szólt rá a megfeszített Krisztus –, tedd le!
– Nem értem – habogott don Camillo.
– Tedd le!
Don Camillo elővette a köpenye alatt rejtegetett karót, és letette az oltár elé.
A Fernandel-filmek és az újra és újra megjelenő regények népszerűsége ellenére egészen 2011-ig nem készült képregény a Don Camillo-történetekből. A milanói ReNoir Comics nagy, eleve több évre tervezett vállalkozásaként komoly csapatmunkával az olasz sajtó hangos tetszésnyilvánítása mellett 2011 áprilisában kezdte meg az albumok kiadását, amit azóta öt másik követett.  A szövegeket Davide Barzi, Silvia Lombardi és Alessandro Mainardi írta, a rajzokat Werner Maresta, Elena Pianta, Federico Nardo, Italo Mattone és Ennio Bufi készítette. A forgatókönyvek hűen követik Guareschi szövegeit – egy-egy albumba (nagyrészt az eredeti megjelenések sorrendjében) kilenc történet kerül be. Bár mindegyik más-más művész alkotása, közösen sikerült egy szép, egyedi hangulatot árasztó képi világot kialakítaniuk.   
– Jézus – esedezett don Camillo –, a kezedbe teszem a sorsomat. Ha úgy látod helyesnek, hogy egy papod engedjen az erőszaknak, engedek. De holnap ne gyere nekem panasszal, ha egy borjút hoznak ide kereszteltetni. Tudod, hogy nem jó precedenst teremteni!
– Na jó – engedett Krisztus. – Akkor viszont meg kell vele értetned...
– És ha nekem esik?
– Álld, don Camillo. Tűrj, szenvedj, ahogy én.
A fekete-fehér, szürke tónusos rajzok részletgazdagok, szépen komponáltak és kifejezők – külön vonzerőt jelentette számomra, hogy (nyilván nem csak a filmek monokróm színvilágához való alkalmazkodás szándékával, de pénzügyi okoknál fogva is) a kiadó nem ragaszkodott a digitális színezéshez. A képregények Don Camilloja sem akar Fernandelre, Pepponéja Gino Cervire hasonlítani (ennek viszont már lehettek szerzői jogi okai is), mégis a Guareschi által megteremtett figurákat állítja elénk. A rajzolók közül többen is vezetnek blogot (pl. Werner Maresta és Andrea Rosetto), így az olvasók nagyon sok vázlattal, fázisrajzzal, alaktanulmánnyal ismerkedhetnek meg.
– Szóval, mi legyen a neve? – kérdezte don Camillo.
– Camillo, Libero, Antonio – nyögte ki Peppone. Don Camillo megrázta a fejét.
– Nem, nem: legyen a neve Libero, Camillo, Lenin – mondta. – Igen, Lenin is; egy Camillo mellett az efféle alakok nem tudnak mit kezdeni.
– Ámen – dörmögte Peppone az állát nyomkodva.
Davide Barzi íróként szívesen látott vendége a könyvtárakban, nagyobb könyvesboltokban rendezett bemutatóknak, ahol – nagyméretű kartonokkal illusztrálva – bevezeti a nézőket az alkotás módszertanába, műhelytitkaiba.  Az ilyen alkalmakról készült videók közül több a Youtube-ra is kikerült.  Barzi és Maresta egyébként a „papi” tárgyú képregényekkel korábban már bizonyítottak: ők készítették s készítik a Brown atya kalandjaiból készült, szintén a ReNoir-nál megjelenő olasz képregénysorozat albumait, Maresta pedig íróként jegyezte a II. János Pál életéről készült (a nálunk is megjelent Marvel-változathoz képes igényesebben megrajzolt) olasz képregényt. 


A rajzolók nagy szeretettel és alapossággal készítik az egyes részeket, mint ahogy ügyelnek a helyszínek hitelességére is. Az oldalak kerülik a formabontó megoldásokat: a négy képsávos elrendezés állandó, a rajzok nem törekszenek a képkockákból való kiszökésre. Guareschi érzékletes leírásait a szövegkönyvek írói sikerrel fordítják át a vizualitás nyelvére. A párbeszédek tömörek, de megőrzik az eredeti mű szellemes vagy épp ironikus megfogalmazásait. A rajzolók saját stílusukban alkotnak: van, aki mangásabban dolgozik, van, aki a klasszikus fumetti nyelvén szólal meg, s vannak, akik a francia-belga „új hullám” szellemiségében. Mindez azonban nem zavaró, mert „modernkedni”, trükközni senki nem akar: fegyelmezetten tartják magukat a sorozat vizuális prekoncepciójához.
Egy lap a német kiadásból
A mai olasz könyvkiadásnak minden szempontból dicsőségére váló Don Camillo-képregények viszonylag gyorsan eljutottak Németországba és Franciaországba is. Németországban a Salleck Publication égisze alatt idáig két kötete jelentetett meg.  Az alkotók a 2013-as müncheni képregény-fesztiválon is részt vettek,  – a rendezvényre az olasz képregényt bemutató programosorzat keretében került sor. Franciaországban az Editions Clair de Lune gondozza a sorozatot – első kötete januárban már megjelent,  a második várhatóan márciusban kerül az olvasókhoz. Franciaországban egyébként – Fernandelnek hála - nem csak a filmek örvendnek töretlen népszerűségnek, de az általa oly hitelesen eljátszott alak maga is: a Cannes-i Théâtre du Verseau  most is műsorán tartja a Don Camillo és Peppone című előadást. 

Don Camillo azért a magyar képregény-olvasókhoz is utat talált
Nem lenne teljes a Don Camillo-képregények áttekintése, ha egyetlen magyar megjelenéséről nem emlékeznénk meg.  1992 novemberében, a szlovákiai Nap című, magyar nyelvű újságban jelent meg négy folytatásban Nagy Sándor története Don Camillo kis világa címmel egy rövid kis történet. A bevezető rajz bemutatja az alaphelyzetet, a pap és a kommunista pártvezető örök ellentétét, majd egy konkrét konfliktus (Don Camillo egy ismeretlen általi elpáholása) kapcsán „ráközelít” a jó plébános dilemmájára. Aki az ilyen inzultusokat nem igazán szerette megtorlatlanul hagyni – s most is kész arra, hogy az elkövetőn revansot vegyen. Krisztus azonban óva inti ettől – a regula a megbocsátást hirdeti. Tessék-lássék ebbe Don Camillo is belenyugszik, mígnem Peppone szent gyónásra nem járul elé, s bevallja, ő volt a verekedő. Papunk már osztaná is az igazságot, s hogy ezt megtehesse, alkudozni kezd Krisztussal… A rajzok nem az alkalmazott grafika mesterművei, a használt eszközök végtelenül egyszerűek, az ábrázolás karikaturisztikus – de az eredeti történet bája azért „átjön”, mély embersége eléri az olvasót. Kár, hogy nem készült belőle folytatás.
 
Az olasz eredetiből idáig hat album látott napvilágot
Több, mint negyedszázad távlatából nézve nagy kérdés, hogy ha 87-ben mégis „belement volna” az Actio Catholica az „én” Don Camillo-képregényembe, vajon képes lettem volna jól csinálni azt? Őszintén szólva – aligha. Bár rajztudásom sokat javult, ekkor még messze állt attól, ami egy ilyen színvonalas munkához kellett volna. Jobban járt így az egyház, jobban Don Camillo, s jobban a magyar képregény – és ki tudja, egyszer talán épp e kiváló olasz történetek a magyar közönség számára is hozzáférhetővé válnak. Hiszen… „– A világnak még nincs vége – mondta nyugodtan Krisztus. – A világ csak most kezdődött, és odafönn az időt évszázadmilliárdokban mérik. Ne veszítsd el a hitedet, don Camillo! Van idő, még van idő.”

A Guareschi-idézetek Magyarósi Gizella fordításai.