2013. augusztus 25., vasárnap

A képregény háborúba megy - Vietnam 

1964 áprilisában az Egyesült Államok vietnami háborújában új parancsnok vette át a harcoló csapatok irányítását: William C. Westmoreland tábornok. Maga a háború is új szakaszhoz ért: az 1964-ben már húszezer amerikai katona bevonásával zajló  szárazföldi harcok nem vezettek eredményre - elkezdődött hát az ország módszeres, minden potenciális katonai célpontra kiterjedő, stratégiai bombázása. A szárazföldi csapatok létszáma folyamatosan emelkedett: 1965 végén 185 000, egy évvel később már 425 000 katona harcolt - váltakozó sikerrel – az észak-vietnami néphadsereg és a déli felszabadító csapatok ellen. Amerikai oldalon az emberveszteség ekkor már igen jelentős volt, az elhúzódó háború pedig dollár százmilliókba került. Erősödni kezdett a háború elleni tiltakozás – ez majd a hatvanas évek végén tetőzik, mikor jóval több, mint félmillió amerikai katona kockáztatja már nap, mint nap a hadszíntéren ez életét. S nem csak hivatásos, erre kiképzett harcosok, hanem a háború utáni rock-and-roll nemzedékhez tartozó, besorozott fiatalok tömegei is.

Joe Kubert tavaly elhunyt amerikai képregény-rajzoló nagy hatású Vietnam-képregényének egy oldala
DONG XOAI, VIETNAM 1965
A háború egyre inkább presztízskérdéssé vált, s mint ilyen, minden racionalitást felülírt. A Szovjetunió a második világháború után a kommunista érdekszférába kívánta vonni a délkelet-ázsiai térség országait - is. Észak-Koreában, a szovjet megszállási övezetben új kommunista rezsimet juttattak hatalomra, mely 1950-ben aztán háborút kezdett az ország déli része ellen, s rövid idő alatt szinte teljesen elfoglalta azt. Az ENSZ égisze alatt érkező amerikai csapatok ellentámadást indítottak, a háborúba később Kína is beavatkozott: a közel hárommillió halálos áldozatot követelő harcok 1953-ban zárultak le. De nem a konfliktus, mely épp a tűzszüneti megállapodás 2013-ban való felmondásával most lépett újabb szakaszába. A koreai háborúban Sztálin Szovjetuniója mindvégig támogatta a harcoló északi erőket, fegyvert, tanácsadókat, ellátmányt biztosított, ám csapatokat nem küldött az országba. 
 
Az első indokínai háború - kubai feldolgozásban. Guillermo Rosales és Roberto Alfonso Cruz a Dien Bien Phu-i csata előtörténetét bemutató képregénye 1974-ben jelent meg a Fülesben
Hasonló stratégiát követtek utódai a kibontakozó az indokínai harcokban is. A kínai és szovjet segítséggel 1954-ben, Ho Shi Minh irányításával létre hozott Észak-Vietnam (Viet Minh) és a még francia támogatással 1955-ben kikiáltott Vietnami Köztársaság közti harc az ország újraegyesítéséért indult – természetesen a kommunista észak irányítása alatt. A háborút a Szovjetunió igen jelentős anyagi forrásokkal, haditechnika és ellátmány biztosításával, kiképzőkkel és tanácsadókkal támogatta, s lelkes (de nagyságrendben jóval szerényebb) elkötelezettséget várt el a szocialista országok részéről is. 1967-ig (ekkor látogat először Czinege Lajos honvédelmi miniszter a harcoló országba) ez nálunk leginkább a politikai kiállásban öltött testet: míg a nemzetközi elszigeteltségből kiszabadult és némi tekintélyre is szert tett magyar diplomácia tiszteletre méltó buzgalommal igyekezett a béketárgyalásokat előmozdítani, idehaza főként a sajtó frontján vágtunk vissza az imperialistáknak.

Ilyen ez a háború... Ifj. Schiffer Pál később a könyvekben megjelent fotóit sajátos módon akkor sikerült a szerkesztőknek szétretusálni, mikor azokon harci technika is látható volt... Forrás: Makai-ifj. Schiffer: Száz kép Vietnamról
Jeles írók, újságírók, költők, külpolitikai szakértők, kémek és elhárító tisztek (a halmazok között igen gyakran átfedés mutatkozott) utaztak a távoli országba, hogy „hiteles” beszámolókat hozzanak a frontvonalról. Máig rejtély, hogy mikor 1965-ben lehetőség nyílt egy két főből álló magyar forgatócsoport Vietnamba küldésére, miért a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1963-ban végzett (s politikailag meglehetősen „kényes” háttérrel rendelkező) ifj. Schiffer Pálra, a MAFILM Híradó- és Dokumentumfilm Stúdiójának ifjú kameramanjára esett a választás. A másik operatőr, G. Tóth János (1930–1983) a Mafilm Katonai Stúdiójának munkatársaként katonai és polgári védelmi oktatófilm elkészítésével nyilván már bizonyított… A két filmes – ahogy illik, Moszkván keresztül – elindult, s jó egy hónapig járta a háború sújtotta országot. A leforgatott anyagot aztán idehaza 1966-ban Schiffer Ilyen ez a háború címmel (később Harcoló Vietnámként is ismert) vágta össze – ez volt az első saját „egész estés” mozija a később legendássá vált dokumentumfilmesnek, a Fekete vonat (1970), a Cséplő Gyuri (1975) és A pártfogolt (1981) alkotójának.

A háborút ugyan nem vesztették el, de a békét sem sikerült megnyerniük. Forrás: Makai-ifj. Schiffer: Száz kép Vietnamról
Schiffer a helyszínen készült képeit örömmel fogadta a magyar sajtó és a könyvkiadás. 1966-ban a Békteanács a mindig, mindenre kapható külpolitikai újságíró, Makai György (1934-1999) szövegével és nem kevesebb, mint száz képpel adózott csodálattal „a vietnami nép hősi harcának, annak a rendíthetetlenségnek, amellyel a Vietnami Népi Demokratikus Köztársaság lakossága küzd a hazája területét immár több mint egy esztendeje szinte nap mint nap bombázó amerikai légikalózok ellen” – ezek jelentős része  Schiffer anyagából került ki. Később más kiadványokban – pl. az ugyancsak elnyűhetetlen Réti Ervin (1928-) Vietnamról szóló tudósításaiban – is helyet kaptak még fotói.

Riporterek, akcióban... Szakács György digitális gyűjteményéből
A vietnami túrának lett azonban egy képregényes szempontból érdekes „hozadéka” is. Az érdeklődés középpontjába került két filmriporter „főszereplésével” készült, s a Pajtásban 1966-ban megjelent, kétoldalas történet írója ismeretlen – nagy valószínűség szerint valamelyik belső szerkesztőségi munkatárs „követte el”. Az Egy repülőgép lehuzant nem túl bonyolult történet: lényegében arról szól, hogy a lelőtt amerikai gép (galád! galád!) pilótáját a néphadsereg hős katonái (derék! derék!) megmentik a kígyómarás képében reá leselkedő biztos haláltól. Zórád szokás szerint kitett magáért. Ha úgy adódott – és a dokumentarista képregénynél bizony többször is adódott úgy – „élő” alakokat is gond nélkül bele tudott rajzolni a képregénybe. Ebben ez esetben Schiffert és Tóthot „portrézta meg” rögtön az indító kockákon – megtette ezt később Alaksza Tamással is, aki Az utolsó start című történetben alakította maga-magát, a keresztül-kasul szovjet tájakon cikázó riportert.

Betsy Wohl háborúja - a nő, aki nem hallgathatott... Kiss Feri digitális archívumából.
Nem ez volt azonban Zórád első, s nem is az utolsó vietnami témájú története. A Chi-Nao bosszúja 1965-ben a Pajtásban látott napvilágot (Bayer Antal Képregénymúzeumában itt érhető el), A Zöld Sárkány hadművelet pedig valamikor 1969-1970 fordulóján a Magyar Ifjúságban. Ez utóbbi igazi, képben megrajzolt háborús kalandfilm, a harcoló csapatokat meglátogató dögös hollywoodi színésznővel. Aki persze a helyszínen a háború igazi arcát megismerve kész az amerikai nép elé tárni az igazságot – ám e korai wikiléket a galád imperialista háborús héják gyorsan eltömik. A „nagy Betsy Wohl”, Hollywood hallgatásra ítélt szőke csillaga aztán visszavágott. Akkor már Jane Fondának hívták - ez azonban egy másik történet kezdetét jelentette...