2012. december 17., hétfő

„Inkább haljunk meg Párizs romjain…!” - Frankel Leó emlékezete a magyar történelmi képregénybenMint arról az internetes sajtó a minap hírt adott, a Fővárosi Közgyűlés egyéb komonyista közterület-relikviák mellett gajdeszba küldte a budai Frankel Leó utcát is. Hogy egy XIX. századi baloldali aktivista, komunár és pártalapító mennyiben tekinthető a Rákosi-korszak előfutárának s a Kádár-rendszer szálláscsinálójának (merthogy ez volt az indok), persze vitatható: ezzel az erővel az ország összes Táncsics utcáját is át lehetne keresztelni mert hát, ha jobban bele gondolunk, ez a Miska gyerek se volt más, mint vörös republikánus, balos felforgató, aki ráadásul maga is kommunistának vallotta magát…  


Itt azért talán (most) még nem tartunk, de ami késik, nem múlik, s előbb-utóbb sorra kerül majd Kossuth, Petőfi, Dózsa, Budai-Nagy Antal és a többi múltbéli kritikus szabadgondolkodó. Frankel Leó idő előtti pechje talán arra vezethető vissza, hogy őt a letűnt rendszer maga is közvetlen előfutárai között tartotta számon, a kérdéses utcanév-adásra pedig csakugyan a Rákosi-érában (igaz, Nagy Imre miniszterelnöksége alatt, 1953-ban) került sor. 


Frankel Leó alakja a magyar történelmi képregény számára sem ismeretlen: 1970-ben Hunyady József és Zórád Frankel a párizsi Kommün idején való szerepvállalását, majd Franciaországból való elmenekülését A vörös barikád című történetükben dolgozták fel. A 12 részből álló képregényt Zórád igényes, szép, kollázs-technikával készült előrajza vezette be, mely a Pajtás 1970. évi 38. számában jelent meg. A sorozat is igen színvonalasra sikeredett: egyrészt, mert a minden részletében hiteles „kortörténeti” képregények megrajzolásában a Mester mindig nagy örömét lelte, másrészt mert az ilyen, „ideológiailag kényes” témákra mindig fokozottan figyelt: még véletlenül, apró tévedéssel vagy elrajzolással sem akart a képregény ellenzőinek kezébe muníciót adni.


A poroszok párizsi bevonulásának, az utcai harcoknak ábrázolását Zórád – divatos mai szóval – „epikusan” oldotta meg. De tobzódott a részletekben is: a lámpavasra felkapaszkodott ifjú hírvivő, a macskaköves utcán kísérőjére támaszkodó, vak koldus, a Madame Duval előtt bókoló ál-férj mind-mind megannyi telitalálat… Sokszor csak a „képek beszélnek”: HunyadyCs. Horváthttal ellentétben – nem annyira a szöveget, hanem a rajzos ábrázolást emelte dramaturgiai módszere középpontjába. E nagyon látványos, nagyon mozgalmas, nagyon szépen megrajzolt történet  tovább őrzi Frankel Leó emlékét – talán még a nevét most (stílszerűen) elkommunizáló Zsigmond király úton is.

Az illusztrációk forrása Szakács György digitális archívuma, a könyvészeti adatok Kissfery Kiss magyar képregény-bibliográfiájából valók - mindkét kedves barátomnak köszönetemet fejezem ki a felhasználáshoz való hozzájárulásért.